Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tổng Công ty Viglacera (VGC) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền hơn từ hoạt động kinh doanh và kiếm được tiền từ hoạt động tài chính thay vì phải chi trả cho các khoản này như kỳ trước đó.
1664853525139.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn. Tuy nhiên, đôi lúc họ sẽ gặp khó khăn về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1664853606908.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức hấp dẫn nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1664853713916.png


Lợi nhuận kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng và phát triển 1 cách lâu dài và bền vững.
1664853831426.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong năm vừa qua bởi doanh nghiệp đã mang lại được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1664853873127.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá cao.
Việc ROE có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp tăng mức đòn bẩy tài chính của mình trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp đã sử dụng đòn bẩy tài chính nhằm kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, đây được coi là điều không cần thiết đối với DN, vì nó có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ của họ, dễ rơi vào khó khăn tài chính, trong khi mức tăng ROE cũng không có sự thay đổi quá đáng kể.
1664854037753.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tài sản cố định và Tài sản dở dang dài hạn. Với Tài sản cố định, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn đối với Tài sản dở dang dài hạn, khoản mục này có xu hướng không đổi trong thời gian qua.
1664854179203.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm so với kỳ trước đó. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ của mình ở thời điểm này.
1664854332626.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi trả đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức chi đầu tư nằm ở mức khá cao, vượt qua chi phí khấu hao hằng năm của doanh nghiệp. Điều này cho thấy doanh nghiệp luôn phát triển, đầu tư vào công ty nhằm cải thiện được chất lượng sản phẩm của mình tốt hơn.
1664854405933.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1664854500718.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại tăng 118%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1664854630003.png


6. Phân tích ngành nghề
1664854677638.png

VGC nằm trong nhóm 10 cổ phiếu có điểm số D-Rating cao nhất thị trường. VGC cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu nhanh.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời vượt trội. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt. Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô lớn trong ngành.
Doanh nghiệp có dòng tiền tương đối lành mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
Anh/Chị có thể xem báo cáo tài chính của Tổng Công ty Viglacera - CTCP Quý 1/2022 tại đây:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top