Phân tích báo cáo tài chính CTCP Thế giới số (DGW) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động tài chính và 1 ít từ hoạt động đầu tư, họ sử dụng số tiền nay để chi trả cho các hoạt động kinh doanh.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh trong kỳ vừa qua do doanh nghiệp đã không kiếm được tiền tư các hoạt động kinh doanh như trong kỳ trước mà phải chi trả cho các hoạt động này ở thời điểm hiện tại.
1663432139126.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp 1 số vấn đề về tình hình tài chính trong khoảng thời điểm này.
1663432253924.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng không đổi trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1663432348989.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này phản ánh được doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện các chính sách kinh doanh của mình sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững,
1663432446151.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời gian này.
1663432538781.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp hiện tại thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL rất ấn tượng trong kỳ vừa qua.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm nhẹ so với kỳ trước đó là do hiệu suất sử dụng tài sản của doanh nghiệp (ROA) có xu hướng giảm trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp kiếm được ít lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình.
1663432667478.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tổng hàng tồn kho và Phải thu ngắn hạn. Với Phải thu ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng không đổi so với kỳ trước đó, còn Tổng hàng tồn kho thể hiện 1 xu hướng tăng trong khoảng thời điểm này.
1663432812690.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn của mình.
1663432884446.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản tài sản cố định. Khi so sánh mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức chi đầu tư nằm ở con số cao ở trong kỳ vừa qua, tuy nhiên cũng có kỳ doanh nghiệp chi khá ít cho các khoản mục này.
1663432959182.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1663433039309.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại tăng 104%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng.
1663433092014.png


6. Phân tích ngành nghề
1663433156897.png

DGW nằm trong Top 15% công ty có điểm số cao nhất. DGW cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời tốt. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô lớn trong ngành.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.

7. Một số thông tin khác của doanh nghiệp
Doanh thu điện thoại di động duy trì ở mức tốt

Doanh thu ĐTDĐ của DGW trong 2Q22 duy trì ở mức tốt, tăng 26% YoY lên 2.703 tỷ, mà chúng tôi cho là do: (1) Thị phần Xiaomi tăng trưởng tốt; và (2) Apple tiếp tục giành lại thị phần từ thị trường xách tay.

Doanh thu thiết bị văn phòng tăng mạnh
Doanh thu thiết bị văn phòng tăng mạnh 48% YoY, đạt mức 984 tỷ (+22% QoQ). Trong khi chúng tôi tin rằng tăng trưởng từ các sản phẩm và nhãn hàng hiện hữu duy trì ổn định; các sản phẩm và thương hiệu mới như đồ điện tử gia dụng (Whirlpool và Joyoung) và TV (Xiaomi) bắt đầu đóng góp vào doanh thu 2Q22, sau khi hợp đồng phân phối chính thức có hiệu lực vào Tháng 6-2022.

BLN hoạt động duy trì ổn định
BLN hoạt động của DGW trong 2Q22 vững chắc ở mức 3,5% so với 3,0% trong 1Q22 và 2,8% trong 2Q21, chủ yếu nhờ OPEX cắt giảm mạnh xuống còn 3,1% doanh thu thuần, vượt trội hơn mức thu hẹp BLN gộp.

Thu nhập tài chính ròng giảm mạnh 85,6% YoY

Dòng tiền hoạt động mạnh mẽ; đòn bẩy thấp hơn

Đến cuối 2Q22, dòng tiền HĐKD của DGW mạnh mẽ ở mức 351,7 tỷ. Dư nợ ngắn hạn của Công ty giảm đáng kể 59,2% QoQ xuống 1.243 tỷ (+11,3% YTD), trong khi duy trì không vay nợ dài hạn.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top