Phân tích báo cáo tài chính CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại - Thành Công (TCM) Quý 1/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động hoạt động và đầu tư trong khoảng thời gian này.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng nhờ vào việc số tiền kiếm được từ hoạt động tài chính có xu hướng tăng mạnh trong khoảng thời điểm này. Tuy nhiên, đây không được coi là một điều tốt bởi thời điểm này doanh nghiệp phải chi trả cho số tiền đến từ các hoạt động kinh doanh là khá đáng kể.
1655688590693.png


Tính thanh khoản của doanh nghiêp ở thời điểm hiện tại đang tháp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện nay, doanh nghiệp có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Họ có thể chi trả các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn tuy nhiên sẽ gặp các vấn đề về tài chính sau khi chi trả được các khoản này.
1655688660813.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng giảm. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Họ vẫn chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình.
1655688724287.png


Lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh của họ. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động kinh doanh chính của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây cũng được coi là sự tăng trưởng bền vững và lâu dài của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, lợi nhuận kiếm của doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh có xu hướng giảm khá đáng kể so với kỳ trước đó.
1655689354064.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp mang về ít lợi nhuận hơn trong khoảng thời gian này.
1655689468638.png


3. Hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
Việc ROE không có sự tăng trưởng so với kỳ trước đó là do hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp không có sự cải thiện trong thời gian vừa qua. Doanh nghiệp đã không kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình, đây cũng được coi là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1655689580690.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kỳ hiện tại là Tổng hàng tồn kho và Tài sản cố định. Với tổng hàng tồn kho, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn với Tài sản cố định, khoản mục này thể hiện xu hướng ngược lại ở cùng khoảng thời gian này,
1655689687503.png


Nợ/TTS ở kỳ hiện tại có xu hướng tăng so với kỳ trước. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn của mình.
1655689747921.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Tuy nhiên, khi nhìn vào mức chi khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, khoảng chi đầu tư nằm ở mức khá thấp so với mức khấu hao được trích.
1655689849697.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng dưới 10% trong kỳ vừa qua. Đây là mức tăng trưởng không đáng kể, khó thu hút được các nhà đầu tư.
1655689927805.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua giảm 49% ở kỳ hiện tại. Xu hướng tăng trưởng của doanh nghiệp hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng qua các kỳ.
1655690043546.png


6. Phân tích ngành nghề
1655690123504.png


TCM có điểm số nằm ở nhóm trung bình. TCM cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng tài sản nhanh.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung.
Doanh nghiệp có tính cam kết tốt với cổ đông. Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý và thực hiện tốt các nghĩa vụ và lợi ích với cổ đông.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online

Phân tích báo cáo tài chính CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) Quý 1/2022: Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) Quý 1/2022:


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top