Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) Quý 1/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính trong khoảng thời gian qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua nhờ vào việc doanh nghiệp đã kiếm được nhiều tiền hơn từ hoạt động kinh doanh so với kỳ trước đó.
1655650112881.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đang thấp hơn 2.5 khá nhiều. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Họ có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên doanh nghiệp sẽ gặp khá nhiều vấn đề về tài chính sau khi chi trả các khoản nợ đó.
1655650210482.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng so với kỳ trước đó. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với ngành. Doanh nghiệp vẫn chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình.
1655650335735.png


Lợi nhuận của doanh nghiệp kiếm được ở kỳ hiện tại chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và một phần đến từ các công ty liên kết kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp khá tập trung vào các hoạt động kinh doanh của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng mức lợi nhuận của họ, DN cần phải cải thiện và phát triển các kế hoạch và chính sách kinh doanh của mình. Đây cũng được coi là sự tăng trưởng lâu dài và bền vững của doanh nghiệp.
1655650502748.png


ROE của doanh nghiệp tăng mạnh trong kỳ vừa qua là nhờ doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn ở trong khoảng thời gian này.
1655650566444.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
Việc ROE có xu hướng tăng trưởng như trên là nhờ vào việc hiệu suất sử dụng tài sản của doanh nghiệp (ROA) có sự cải thiện trong thời gian qua. Doanh nghiệp đã kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản hiện có của mình, họ khai thác được nhiều hơn từ chính nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1655650757691.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kỳ hiện tại là Tài sản cố định và Phải thu ngắn hạn. Với Tài sản cố định, khoản mục có xu hướng giảm nhẹ so với kỳ trước đó, với Phải thu ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng không đổi trong khoảng thời gian này.
1655651111099.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm so với kỳ trước đó. Với chỉ số như trên, Nợ/TTS của doanh nghiệp nằm ở mức không an toàn. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn của mình.
1655651214567.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Tuy nhiên, khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức chi đầu tư này nằm ở con số rất thấp, không quá đáng kể so với mức khấu hao được trích.
1655651423656.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Với xu hướng tăng trưởng như hiện tại, doanh nghiệp có thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
1655651491605.png


Lợi nhuận của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại tăng 327% so với kỳ trước đó. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1655651542138.png


6. Phân tích ngành nghề
1655651620545.png

VGT có điểm số nằm ở nhóm trung bình.
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô lớn trong ngành.
Doanh nghiệp có dòng tiền tương đối lành mạnh.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online

Bài phân tích của một số DN chung ngành:
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) Quý 1/2022: Phân tích báo cáo tài chính CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) Quý 1/2022: Phân tích báo cáo tài chính CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) Quý 1/2022: http://danketoan.com/threads/phan-tich-bao-cao-tai-chinh-ctcp-san-xuat-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-binh-thanh-gil-quy-1-2022.287357/ 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top