Phân tích báo cáo tài chính CTCP City Auto (CTF) Quý 2/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng nhẹ trong kỳ vừa qua, tuy nhiên cơ cấu dòng tiền có xu hướng khá tiêu cực trong khoảng thời điểm này, số tiền kiếm được cũng như chi trả cho các hoạt động có xu hướng giảm rất mạnh, không quá đáng kể.
1665498882487.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang là 1.3. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy nhiên đôi lúc doanh nghiệp sẽ gặp 1 số vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ ngắn hạn này.
1665498955437.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1665499031774.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh và 1 phần đến từ các hoạt động khác. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn khá tập trung vào hoạt động chính, nhưng vẫn có thêm các nguồn khác từ bên ngoài, phản ánh được chất lượng lợi nhuận khá tốt. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia, và đó sẽ là điều giúp DN phát triển bền vững và lâu dài.
1665499164097.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
1665499223858.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá thấp.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của mình trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp đã kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình, cũng là nguồn lực bên trong của DN.
1665499367202.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua là Phải thu ngắn hạn và Phải thu dài hạn. Với Phải thu ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn Phải thu dài hạn thể hiện xu hướng không đổi trong khoảng thời gian này.
1665499514690.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn của mình.
1665499590544.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản Tài sản cố định. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời gian, mức chi đầu tư nằm ở 1 con số khá cao, bù đắp được chi phí được trích qua từng năm.
1665499659839.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang gặp vấn đề trong chính sách phát triển, cần phải có sự khắc phục, nếu không khả năng doanh nghiệp sẽ bị doanh nghiệp khác chiếm thị phần.
1665499732966.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại tăng 327%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1665499800759.png


6. Phân tích ngành nghề
1665499832855.png

CTF có điểm số nằm trong nhóm 50% công ty có điểm số thấp nhất. CTF thấp hơn so với bình quân ngành và thấp hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu nhanh.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung. Doanh nghiệp có mức sinh lời thấp hơn so với bình quân ngành ở đa phần các chỉ tiêu.
Doanh nghiệp chưa cho thấy tính cam kết cao với cổ đông. Doanh nghiệp có chính sách cổ tức chưa hấp dẫn.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh.

(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top