Nộp báo cáo tài chính cho Sở KH&ĐT là nộp những giấy tờ gì vậy ạ?

saturday

New Member
Hội viên mới
Em cứ nghĩ là sau khi được cấp mã số doanh nghiệp, từ giờ về sau doanh nghiệp làm việc, kê khai với cơ quan thuế. Thế nhưng trong luật ghi rõ: Nộp báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật kế toán (Không gửi báo cáo tài chính theo quy định phạt từ 3 triệu - 5 triệu)

Khi đến bộ phận một cửa tại Sở KH&ĐT tỉnh thì thấy rất nhiều đại diện doanh nghiệp đến nộp các báo cáo gì đấy ạ! Em xin hỏi là đã nộp cho thuế rồi thì ngoài ra còn cần nộp gì cho bên Sở nữa? Em không biết chút gì về điều này, mà sợ bị phạt vì không kê khai thì phiền quá mong các bạn giúp em! Em cám ơn nhiều!
 
Ðề: Nộp báo cáo tài chính cho Sở KH&ĐT là nộp những giấy tờ gì vậy ạ?

phải nộp báo cáo tài chính cho sở KH & ĐT, cục thống kê nữa nhé
BCTC gồm có: BCĐKT,Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,lưu chuyển tiền tệ,thuyết minh báo cáo tài chính.
 
Ðề: Nộp báo cáo tài chính cho Sở KH&ĐT là nộp những giấy tờ gì vậy ạ?

phải nộp báo cáo tài chính cho sở KH & ĐT, cục thống kê nữa nhé
BCTC gồm có: BCĐKT,Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,lưu chuyển tiền tệ,thuyết minh báo cáo tài chính.

Bạn ơi nhưng lịch nộp báo cáo này cho bên Sở thì lấy ở đâu hả bạn? sao mình không hề bít tí gì nhỉ? Thanks b:)
 
Ðề: Nộp báo cáo tài chính cho Sở KH&ĐT là nộp những giấy tờ gì vậy ạ?

mình thì lúc nào nộp cũng được nhưng nộp càng sớm càng tốt nhé.
 
Ðề: Nộp báo cáo tài chính cho Sở KH&ĐT là nộp những giấy tờ gì vậy ạ?

mình thì lúc nào nộp cũng được nhưng nộp càng sớm càng tốt nhé.

Mình chưa hiểu lắm @.@ Tại sao lại nói lúc nào nộp cũng được? Mình chưa hiểu lắm
 
Ðề: Nộp báo cáo tài chính cho Sở KH&ĐT là nộp những giấy tờ gì vậy ạ?

Mình chưa hiểu lắm @.@ Tại sao lại nói lúc nào nộp cũng được? Mình chưa hiểu lắm

bây giờ thì nhiều cty không nộp cho sở KH & ĐT bạn ah,chỉ nộp cho thuế và cục thống kê thôi,cty mình chỉ nộp 2 chỗ đó thôi nên mình k biết là sở khi nào hết hạn nộp.
 
Ðề: Nộp báo cáo tài chính cho Sở KH&ĐT là nộp những giấy tờ gì vậy ạ?

bây giờ thì nhiều cty không nộp cho sở KH & ĐT bạn ah,chỉ nộp cho thuế và cục thống kê thôi,cty mình chỉ nộp 2 chỗ đó thôi nên mình k biết là sở khi nào hết hạn nộp.

Bạn ơi, tổng cục thống kê là thuộc Bộ KH&ĐT, cục thống kê là thuộc Sở KH&ĐT, như thế tức là bạn vẫn nộp cho bên Sở KH&ĐT rồi bạn nha.

Mà bạn có thể cho mình xem cái báo cáo bạn nộp để mình biết nó được trình bày như thế nào không bạn?
 
Ðề: Nộp báo cáo tài chính cho Sở KH&ĐT là nộp những giấy tờ gì vậy ạ?

Báo cáo tài chính năm 2012: hạn chót ngày 31/03
- Báo cáo tài chính năm 2012:
- Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DN
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DN
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 - DN
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 09 - DN
- Ngoài ra có CQT yêu cầu nộp thêm:
- Bảng cân đối tài khoản
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN
- Phụ lục - Kết quả hoạt động SXKD (mẫu 03-01/TNDN)
- Tinh hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước
- Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2012
- Nộp Thuế TNDN năm 2012 nếu có lãi, nếu lỗ thì phải làm thêm phụ lục 03-2A- TNDN chuyển lỗ năm trước sang
- Đối với khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi kết thúc năm 2012 gồm: tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 03/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính) và phụ lục miễn, giảm thuế TNDN Mẫu số 01/MGT-TNDN (ban hành kèm theo Thông tư 140/2012/TT-BTC).
- Nộp thuế TNDN cho kho bạc
Tổng 04 quyển, đóng bìa, nộp 01 quyển cho cơ quan thuế, 01 quyển cho cơ quan thống kê, 01 quyển lưu trữ nội bộ, 01 quyển cho sở kế hoạch đầu tư
 
Ðề: Nộp báo cáo tài chính cho Sở KH&ĐT là nộp những giấy tờ gì vậy ạ?

Bạn ơi, những cái này hình như nằm trong Lịch nộp thuế 2013 hết rồi, và nộp cho Chi cục thuế. Nhưng điều mình hỏi là những báo cáo cần phải kê khai với bên Sở Kế hoạch & Đầu tư kia cơ bạn àk

Báo cáo tài chính năm 2012: hạn chót ngày 31/03
- Báo cáo tài chính năm 2012:
- Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DN
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DN
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 - DN
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 09 - DN
- Ngoài ra có CQT yêu cầu nộp thêm:
- Bảng cân đối tài khoản
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN
- Phụ lục - Kết quả hoạt động SXKD (mẫu 03-01/TNDN)
- Tinh hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước
- Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2012
- Nộp Thuế TNDN năm 2012 nếu có lãi, nếu lỗ thì phải làm thêm phụ lục 03-2A- TNDN chuyển lỗ năm trước sang
- Đối với khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi kết thúc năm 2012 gồm: tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 03/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính) và phụ lục miễn, giảm thuế TNDN Mẫu số 01/MGT-TNDN (ban hành kèm theo Thông tư 140/2012/TT-BTC).
- Nộp thuế TNDN cho kho bạc
Tổng 04 quyển, đóng bìa, nộp 01 quyển cho cơ quan thuế, 01 quyển cho cơ quan thống kê, 01 quyển lưu trữ nội bộ, 01 quyển cho sở kế hoạch đầu tư
 
Ðề: Nộp báo cáo tài chính cho Sở KH&ĐT là nộp những giấy tờ gì vậy ạ?

báo cáo phải nộp cho sở kế hoạch đầu tư chính là bản báo cáo tài chính đó bạn mình đã liệt kê đầy đủ rồi mà:
- Báo cáo tài chính năm 2012:
- Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DN
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DN
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 - DN
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 09 - DN
- Ngoài ra có CQT yêu cầu nộp thêm:
- Bảng cân đối tài khoản
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN
- Phụ lục - Kết quả hoạt động SXKD (mẫu 03-01/TNDN)
- Tinh hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước
- Nộp Thuế TNDN năm 2012 nếu có lãi, nếu lỗ thì phải làm thêm phụ lục 03-2A- TNDN chuyển lỗ năm trước sang
- Đối với khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi kết thúc năm 2012 gồm: tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 03/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính) và phụ lục miễn, giảm thuế TNDN Mẫu số 01/MGT-TNDN (ban hành kèm theo Thông tư 140/2012/TT-BTC).
ghi chú : chỉ trừ cái tờ khai quyết toán thuế TNCN là bạn ko phải nộp thôi
-
Tổng 04 quyển, đóng bìa, nộp 01 quyển cho cơ quan thuế, 01 quyển cho cơ quan thống kê, 01 quyển lưu trữ nội bộ, 01 quyển cho sở kế hoạch đầu tư


Bạn mang 04 bản báo cáo tài chính năm 2012 : nộp 02 quyển cho cơ quan thuế đóng dấu xác nhận bạn đã nộp thuế trả lại cho bạn 1 quyển và giữ một quyển bạn còn 3 quyển tiếp tục mang 03 quyển còn lại mang sang phòng thống kê nộp cho cơ quan thống kê 01 quyển họ đóng cho bạn cái mộc xác nhận đã nộp trên cái bản thuế đã đóng và giứ lại 01 quyển sau đó mang 02 quyển còn lại sang cho sở kế hoạch đầu tư họ đóng dấu xác nhận bạn đã nộp báo cáo giữ lại 01 quyển và trả 01 quyển và quyển này bạn mang về lưu trữ nội bộ
vậy quyển báo cáo tài chính của bạn có 4 mộc: 1 của công ty bạn, 1 mộc của thuế,1 mộc của thống kê, 01 mộc của sổ kế hoạch đầu tư

Bạn ơi, những cái này hình như nằm trong Lịch nộp thuế 2013 hết rồi, và nộp cho Chi cục thuế. Nhưng điều mình hỏi là những báo cáo cần phải kê khai với bên Sở Kế hoạch & Đầu tư kia cơ bạn àk
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nộp báo cáo tài chính cho Sở KH&ĐT là nộp những giấy tờ gì vậy ạ?

Bạn ơi, cảm ơn bạn nhiều! Nhưng tại sao những điều như thế này mà không ai nói với mình hết ạ? Giả sử mình không tò mò thì đến lúc quá hạn mình bị phạt tiền thì lúc đó mình biết làm sao, có nhiều doanh nghiệp bị thiếu thông tin và thiếu hiểu biết như mình không bạn?

Tại sao bạn lại không nói là dấu, mà bạn lại nói là mộc? Giữa con dấu và mộc thì chúng giống nhau và khác nhau gì? Và trong tờ báo cáo gửi đi thì có xác nhận của kế toàn công ty hay của giám đốc công ty hả bạn? Thanks bạn rất nhiều!@.@

báo cáo phải nộp cho sở kế hoạch đầu tư chính là bản báo cáo tài chính đó bạn mình đã liệt kê đầy đủ rồi mà
bạn mang 04 bản báo cáo tài chính năm 2012 : nộp 02 quyển cho cơ quan thuế đóng dấu xác nhận bạn đã nộp thuế trả lại cho bạn 1 quyển và giữ một quyển bạn còn 3 quyển tiếp tục mang 03 quyển còn lại mang sang phòng thống kê nộp cho cơ quan thống kê 01 quyển họ đóng cho bạn cái mộc xác nhận đã nộp trên cái bản thuế đã đóng và giứ lại 01 quyển sau đó mang 02 quyển còn lại sang cho sở kế hoạch đầu tư họ đóng dấu xác nhận bạn đã nộp báo cáo giữ lại 01 quyển và trả 01 quyển và quyển này bạn mang về lưu trữ nội bộ
vậy quyển báo cáo tài chính của bạn có 4 mộc: 1 của công ty bạn, 1 mộc của thuế,1 mộc của thống kê, 01 mộc của sổ kế hoạch đầu tư
 
Ðề: Nộp báo cáo tài chính cho Sở KH&ĐT là nộp những giấy tờ gì vậy ạ?

Bạn ơi, cảm ơn bạn nhiều! Nhưng tại sao những điều như thế này mà không ai nói với mình hết ạ? Giả sử mình không tò mò thì đến lúc quá hạn mình bị phạt tiền thì lúc đó mình biết làm sao, có nhiều doanh nghiệp bị thiếu thông tin và thiếu hiểu biết như mình không bạn?

Tại sao bạn lại không nói là dấu, mà bạn lại nói là mộc? Giữa con dấu và mộc thì chúng giống nhau và khác nhau gì? Và trong tờ báo cáo gửi đi thì có xác nhận của kế toàn công ty hay của giám đốc công ty hả bạn? Thanks bạn rất nhiều!@.@

mộc là con dấu đó bạn,phải có xác nhận của cả 2 thì càng tốt nhé.
 
Ðề: Nộp báo cáo tài chính cho Sở KH&ĐT là nộp những giấy tờ gì vậy ạ?

chỗ e pải nộp BCTC cho kả cục thuế,cục thống kê và sở KHĐT,e thì nộp cho 3chỗ này trong tháng 3 luôn,nhưng năm ngoái thì sang tháng 4 e mí nộp cho sở KHĐT,còn cục thống kê thì có người bên đó đến điều tra và nhận luôn BCTC,k thì e tự đi nộp:money:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top