Mọi người có thể giúp em được chứ

Linira

New Member
Hội viên mới
Công ty C nộp thuế TNDN theo thuế suất 22%, khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng có tài liệu sau (đvt: 1.000đ):
 • Theo báo cáo năm N:
 • Lợi nhuận kế toán trước thuế là 1.000.000.
 • TSCĐ A nguyên giá 180.000, bắt đầu khấu hao đầu tháng 7 năm N, thời gian khấu hao theo kế toán là 2 năm và theo thuế là 3 năm.
 • Theo báo cáo năm N+1:
 • Lợi nhuận kế toán trước thuế là 800.000.
 • Công cụ giá thực tế 45.000 đưa vào sử dụng cuối tháng 10 năm N+1, thời gian kế toán ước tính phân bổ là tháng và theo thuế là 6 tháng.
 • Theo báo cáo năm N+2:
 • Lợi nhuận kế toán trước thuế là 900.000.
 • Theo báo cáo năm N+3:
 • Lợi nhuận kế toán trước thuế là 700.000.
Yêu cầu:
 1. Xác định chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế từng năm N, N+1, N+2.
 2. Tính toán và định khoản liên quan đến chi phí thuế TNDN từng năm N, N+1, N+2.
 

nguyenacc

New Member
Hội viên mới
Em đưa ra lời giải của em rồi nhờ mọi người kiểm tra or em đưa ra chỗ em chưa hiểu để được hướng dẫn chứ các anh/chị ko giải bài tập thay em em nhé.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top