Làm sao cập nhật dự liệu từ report vào table

HOANG_HUY19

New Member
Hội viên mới
Mình có 2 Table: HOCSINH(MAHS,MALOP,HOTEN,...);HOCPHI(MAPHIEU,MAHS,MALOP,....)
mình thiết kế 1 report để in biên nhận thu tiền cho từng HS theo MAHS,
Mọi người hãy giúp mình cách cập nhật dữ liệu vào table HOCPHI mỗi khi mình gọi lệnh in 1 biên nhận.
 
Mình có 2 Table: HOCSINH(MAHS,MALOP,HOTEN,...);HOCPHI(MAPHIEU,MAHS,MALOP,....)
mình thiết kế 1 report để in biên nhận thu tiền cho từng HS theo MAHS,
Mọi người hãy giúp mình cách cập nhật dữ liệu vào table HOCPHI mỗi khi mình gọi lệnh in 1 biên nhận.

Bạn upload file lên mọi người cùng hỗ trợ nhé.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top