KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 77

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
761. Mua 1 lô hàng giá theo hóa đơn mua là 100, VAT 10%, Chi phí mua là 10. Vậy lô hàng hóa theo phương pháp trực tiếp là?
A. 100
B. 110
C. 120
D. Khác

762. Mua 1 lô hàng hóa dùng làm nguyên vật liệu giá mua 500, VAT 50, chiết khấu thanh toán đã được hưởng là 1%. Theo pp thuần thì giá mua của lô hàng là :
A.500
B. 495
C. 550
D. Khác
(PP giá trị thuần trừ trực tiếp khoản chiết khấu này ra khỏi giá gốc hàng hóa ngay khi mua)

763. Tài khoản 611 dùng trong phương pháp nào:
A. Kê khai thường xuyên
B. Kiểm kê định kỳ

764. Tài khoản 152 dùng cho cả 2 phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ?
A. Đúng
B. Sai

765. Ngày 5/6 mua một lô hàng dùng để làm công cụ đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng ngay trong ngày nhưng đến cuối ngày hàng vẫn chưa về. Kế toán sử dụng tài khoản 151 “ hàng mua đang đi đường” để ghi nhận:
A. Sai
B. Đúng
( Vì nếu cuối tháng hàng vẫn chưa về thì căn cứ hóa đơn mua hàng ghi vào tà khoản 151. Chứ không phải cuối ngày. Lúc này mình sẽ theo dõi trên sổ khác)

766. Lô hàng mua dùng làm nguyên vật liệu được đưa thẳng vào phân xưởng để sản xuất sản phẩm, Kế toán ghi nhận vào tài khoản 621, không qua TK 152:
A. Sai
B. Đúng
(Vì tính chất của hàng tồn kho là lưu kho phục vụ cho hoạt động bán, sản xuất trong tương lai. Nếu
khi mua về được đưa thẳng vào sản xuất là chi phí)

767. Khi mua hàng tại kho của bên bán thì mọi rủi ro, tổn thất trên đường sẽ do bên mua chịu trách nhiệm
A. Sai
B. Đúng

768. Khi mua hàng được giao tại kho của bên mua thì mọi rủi ro, tổn thất trên đường sẽ do bên bán chịu trách nhiệm
A. Đúng
B. Sai

769. Khoản nào sau đây có thể bao gồm trong giá gốc HTK ở đơn vị sản xuất?
A. Chi phí bán hàng
B. Tiền lương ban giám đốc công ty
C. Chi phí tiền điện sử dụng cho phân xưởng
D. Tất cả đều sai
(giá gốc hàng tồn kho bao gồm tất cả những chi phí cần thiết để đưa hàng tồn kho vào trạng
thái sẵn sàng để bán hoặc sử dụng)

770. Doanh nghiệp tính thuế GTGT. Giá gốc của hàng hóa mua vào nhập kho gồm:
A. Giá mua không bao gồm các loại thuế mà DN được khấu trừ cộng với các chi phí trực tiếp để có hàng hóa nhập kho
B. Giá mua chưa thuế GTGT
C. Giá mua bao gồm các loại thuế mà DN không được khấu trừ cộng với chi phí trực tiếp để có hành hóa nhập kho
D. Tất cả đều sai
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top