KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 73

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
721. Sự khác nhau giữa BCKQHĐ kiểu đơn bước và đa bước chủ yếu liên quan đến:
A. Sự nhất quán
B. Đo lường
C. Trình bày
D. Đánh giá

722. BCLCTT theo pp trực tiếp và phương pháp gián tiếp sẽ cho ra giá trị giống nhau cho dòng tiền từ HĐKD. Đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai

723. BCLCTT theo pp trực tiếp và phương pháp gián tiếp trình bày thông tin # nhau cho dòng tiền từ HĐ đầu tư và HĐ tài chính. Đúng hay sai?
A. Sai
B. Đúng

724. Hãy kết hợp cụm từ phù hợp của cột bên phải với cụm từ tương ứng ở cột bên trái liên quan đến thông tin trình bày trên BCLCTT.
1. Bán hàng hóa thu tiền => HĐ KD
2. Bán TSCĐ => HĐ đầu tư
3. Bán trái phiếu thu tiền để tài trợ cho HĐ KD => HĐ tài chính

725. Để được ghi nhận là doanh thu, phải thỏa mãn điều kiện nào:
A. Doanh thu được xác định chắc chắn, doanh thu đã thu hoặc sẽ thu tiền vì người mua đã chấp nhận trả tiền
B. Đơn vị đã có hợp đồng kinh tế
C. Tất cả các điều kiện
D. Đơn vị đã xuất kho gửi bán

726. TK 2293 Dự phòng nợ phải thu khó đòi. Chọn câu phát biểu Sai:
A. TK 2293 luôn có số dư cuối kỳ Bên có
B. Số liệu từ TK 2293 được trình bày trên Báo cáo tình hình tài chính là số âm (hình thức (xxx))
C. TK 2293 thuộc loại tài khoản điều chỉnh giảm
D. Tại thời điểm dự phòng khoản phải thu khó đòi là ngay khi có dấu hiệu bị tổn thất

727. Chọn câu phù hợp với định nghĩa và các đặc điểm của Tiền/Tương đương tiền:
A. Đặc điểm chung của tiền đó là: Tiền ở trạng thái sẵn sàng thanh toán các khoản nợ mà không chịu bất kỳ hạn chế nào
B. Tương đương tiền là các khoản đầu tư nhằm mục đích hưởng lãi suất như gửi tiền có kỳ hạn vào ngân hàng, hoặc mua trái phiếu kỳ ngắn hạn hưởng lời
C. Vàng là ngoại tệ xếp vào tương đương tiền
D. Tương đương tiền là khoản tiền tạm thời nhàn rỗi – doanh nghiệp đầu tư trong khoản thời gian ngắn ( dưới 3 tháng kể từ ngày đầu tư) để sinh lời

728. Các khoản nào dưới đây chắc chắn được phân loại là tiền
1. Tiền tại quỹ chi tiêu lặt vặt công ty
2. Tiền ký quỹ gửi ở ngân hàng ( khoản tiền này DN mang gửi, thế chấp không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn tại các ngân hàng để đảm bảo việc thực hiện bảo lãnh cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp định thực hiện 1 công việc gì hoặc 1 dự án gì đó) => Khoản phải thu
3. Vàng dn dự định dùng để mua nhà
4. Tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng
5. Vàng bạc trang sức tại quầy trưng bày ( hàng tồn kho)

a. 1, 3
b. 1, 2
c. 2, 3
d. Không câu nào đúng

729. Theo quy định Việt Nam, đơn vị tiền tệ để ghi sổ và lập BCTC là đồng VN. Phát biểu này
A. Đúng
B. Sai

730. Phân tích giao dịch sau: 2/ Chi tiền mặt trả tiền thuê phòng tháng này.
Nghiệp vụ này là cho Tiền biến động…giảm….
- Quan hệ đối ứng với biến động…giảm…tiền là…chi phí ..tăng..
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top