KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 70

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
691. Doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán năm bắt đầu:
A. Ngày đầu tiên của tháng
B. Ngày đầu tiên của quý
C. Ngày đầu tiên của năm (01/01)

692. Nối câu phù hợp
Giá trị thuần => là số tiền có thể thu được nếu bán TS ở thời điểm hiện tại
Giá gốc => Là số tiền đã trả trước hoặc phải trả để có được tài sản
Giá trị hợp lý => Là giá trị xác định phù hợp với giá trị thị trường tại thời điểm xác định giá trị

693. Trả trước theo hợp đồng thuê văn phòng 2 năm là 240 triệu, kế toán ghi nhận toàn bộ số tiền này vào chi phí năm nay là vi phạm nguyên tắc:
A. Nhất quán
B. Thận trọng
C. Phù hợp
D. Giá gốc
E. Không vi phạm

694. Doanh nghiệp ghi nhận hợp đồng mua trả chậm. Khi nhận hợp đồng, Kế toán ghi sổ là vi phạm nguyên tắc :
A. Phù hợp
B. Thận trọng
C. Cơ sở dồn tích
D. Giá gốc
E. Không vi phạm

695. Công ty đang triển khai chương trình khuyến mãi mua 2 chai tẩy rửa vệ sinh tặng 1 cây cọ. Biết giá bán niêm yết 2 chai tẩy rửa là 70.000đ và cây cọ là 20.000đ
A. 2 chai tẩy rửa là 70.000đ và cây cọ 0đ
B. 2 chai tẩy rửa là 38.889đ và cây cọ là 11.111đ
C. 2 chai tẩy rửa là 54.444đ và cây cọ là 15.556đ
D. 2 chai tẩy rửa là 50.000 và cây cọ là 20.000đ
E. 2 chai tẩy rửa là 70.000đ và cây cọ là 20.000đ

696. Công ty đang khai chương khuyến mãi: Mua 1 thùng mì tôm tặng 1 hộp sữa. Biết giá niêm yết thùng mì tôm là 150.000đ và hộp sữa là 20.000đ. Doanh thu thùng mì tôm và hộp sữa bao nhiêu?
A. Thùng mì tôm là 130.000đ và hộp sữa là 20.000đ
B. Thùng mì tôm là 150.000 và hộp sữa là 0đ
C. Thùng mì tôm là 150.000 và hộp sữa là 20.000đ
D. Thùng mì tôm là 132.352đ và hộp sữa 17.647đ
E. Thùng mì tôm là 114.706 và hộp sữa là 15.294đ

697. Theo thông lệ quốc tế: doanh nghiệp cho khách hàng hưởng chiết khấu thanh toán thì đối với doanh nghiệp đây là khoản giảm doanh thu bán hàng. Nhận định này Đúng hay Sai?
A. Đúng
B. Sai

698. Theo thông lệ quốc tế, Chiết khấu thanh toán khi doanh nghiệp bán hàng thì có 2 phương pháp xử lý: phương pháp tổng và phương pháp thuần. Nhận định nào sau đây đúng:
A. Ghi nhận doanh thu bán hàng ban đầu theo 2 phương pháp là như nhau
B. Doanh thu thuần về bán hàng theo cả 2 phương pháp là như nhau
C. Lợi nhuận giao dịch bán hàng theo phương pháp tổng lớn hơn phương pháp thuần
D. Ghi nhận ban đầu tăng khoản phải thu khách hàng theo 2 phương hướng là như nhau

699. Phân tích giao dịch sau: 1/ Bán hàng thu tiền gửi ngân hàng.
Nghiệp vụ này làm cho Tiền biến động …tăng...
- Quan hệ đối ứng với biến động …tăng….Tiền là …doanh thu … tăng

700. Vàng tiền tệ trong thanh toán ở doanh nghiệp được xem là tương đương tiền phát biểu này
A. Đúng
B. Sai
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top