KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 64

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
631. Chế độ kế toán hiện nay bao gồm:
A. Thông tư 200/2014/TT-BTC: áp dụng cho mọi doanh nghiệp lớn, nhỏ, vừa
B. Thông tư 2002/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập BCTC hợp nhất
C. Thông tư 133/ 2016/TT-BTC chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
D. Tất cả đều đúng

632. Các DN áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC thì mở hệ thống TK và lập BTCT theo
quy định của thông tư, điều này là:
A. Đúng
B. Sai

633. “ Giá gốc, phù hợp, Nhất quán, Thận trọng, Trọng yếu” là:
A. Các nguyên tắc cơ bản của KT
B. Các yêu cầu cơ bản của KT
C, Các giả định cơ bản của KT
D. Tất cả đều đúng

634. Năm 2016, DN mua 1 lô hàng trị giá 200đ. Cuối năm
+ Giá lô hàng tương đương trên thị trường là 220 triệu đồng,
+ Lô hàng này nếu đưa ra thị trường thì có thể bán được với giá 250 triệu đồng, chi phí tiêu thu 25 triệu đồng.
Giá trị lô hàng DN khai báo trên BCTC cuối năm:
A. 200
B.220
C. 250
D. 225 ( = giá trị lô hàng chi phí vận chuyển)

635. Mô hình định giá nào được áp dụng chủ yếu tại VN
A. Giá trị thuần có thể thực hiện được
B. Giá trị hợp lý
C. Giá trị hiện hành
D. Giá gốc
E. Hiện giá

636. Hệ thống BCTC bao gồm:
A. BCKQHĐ
B. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
C. Thuyết minh BCTC
D. BCTHTC
E. Tất cả đều đúng

637. DN có kỳ KT năm kết thúc ngày 31/12/2017. Hãy cho biết tiền số tiền ghi nhận nợ phải trả dưới dây được phân loại ngắn hạn hay dài hạn và số tiền bao nhiêu? Lưu ý, ghi số tiền nếu không có thì ghi 0.
Trái phiếu phải trả người là 200 trđ, Trái phiếu này được trả định kỳ hàng năm mỗi kỳ 20 trđ, kỳ thanh toán đầu tiên vào ngày 1/3/2018.
- Nợ ngắn hạn, số tiền 20 trđ
- Nợ dài hạn, số tiền 180 trđ
Tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh và hoạt động tài chính, doanh thu vao gồm những loại nào:
A. Tất cả doanh thu
B. Doanh thu cung cấp dịch vụ
C. Doanh thu bán hàng
D. Doanh thu hoạt động tài chính

638. Để được ghi nhận là doanh thu, phải thỏa mãn điều kiện nào:
A. Doanh thu được xác định chắc chắn, doanh thu đã thu hoặc sẽ thu tiền vì người mua đã chấp nhận trả tiền
B. Đơn vị đã có hợp đồng kinh tế
C. Tất cả các điều kiện
D. Đơn vị đã xuất kho gửi bán

639. Lợi ích thu được từ hoạt động bán hàng sẽ được trình bày ở chỉ tiêu:
A. Thu nhập khác
B. Doanh thu tài chính
C. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

640. Công ty triển khai chương trình khuyến mãi mua 5 gói bánh tặng 1 gói bánh. Giá bán niêm yết là 12.000đ/gói. Doanh thu 1 gói bánh là bao nhiêu?
A. 10.000đ
B. Ý kiến khác
C. 12.000
D. 0đ cho gói bánh tặng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top