KTTC1 - C6 - Hàng tồn kho

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới

BT 6.4 (Hàng đang vận chuyển)

Ngày 29/12 / 20x0 công ty Minh Phương xuất kho lô hàng bán cho khách theo phương thức F.O.B điểm đến (FOB destination). Khách hàng nhận được hàng vào tháng 1/20x1. Ngoài ra, ngày 30/12/20x0, một nhà cung cấp chính của Minh Phương chuyển lô hàng cho Minh Phương theo phương thức F.O.B điểm đi (FOB shipping point). Minh Phương nhận được là hàng này vào tháng 1/20x1. Hỏi lô hàng nào sẽ được tính vào giá trị hàng tồn kho của công ty Minh Phương ngày 31/12/20x0?

BÀI GIẢI

- Hàng giao ngày 29/12/2019 cho đến cuối năm tài chính vẫn chưa chính thức được giao trong khi sử dụng phương thức FOB điểm đến => quyền kiểm soát, rủi ro, lợi ích vẫn còn nằm ở công ty Minh Phương
- Hàng nhận ngày 30/12/2019 đã chính thức thuộc quyền kiểm soát, rủi ro, lợi ích của công ty Minh Phương tại khoa công ty bán khi sử dụng phương thức FOB điểm đến
=> Cả hai đều được ghi nhận là hàng tồn khoBT 6.5 (Hàng đang vận chuyển)

Hãy cho biết trong mỗi trường hợp sau, số hàng hóa đó được tính vào hay trừ ra khỏi giá trị Hàng tồn kho trên Báo cáo tình hình tài chính của công ty Bình Minh ngày 31/12/20x0 ? Giải thích.

1. Một lô hàng trị giá 300 triệu đồng Công ty Bình Minh nhận tại cảng Sài Gòn vào ngày 2/1/20x1 , hóa đơn bên bán xuất ngày 29/12/20x0 , hàng được gửi đi từ Singapore ngày 1/1/20x1 và mua theo giá F.O.B. shipping point.

2. Một kiện hàng trị giá 120 triệu đồng Công ty tìm thấy ở bộ phận gửi hàng khi thực hiện kiểm kê ngày 31/12/20x0. Công ty nhận Đơn đặt hàng của khách hàng ngày 28/12/20 0, hàng sẽ được gửi đi ngày 2/1/20x1

3. Lô hàng trị giá 500 triệu đồng (mua theo giá F.O.B. shipping point), đã được bên bán gửi đi vào ngày 30/12/20x0 , Công ty Bình Minh nhận được ngày 5/1/20x1

4. Lô hàng trị giá 300 triệu đồng (mua theo giá F.O.B. destination), hàng đã đến cảng Sài Gòn ngày 29/12/20x0 , sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục hải quan hàng về tới kho Công ty Bình Minh ngày 6/1/20x1

5. Một số hàng A trị giá 50 triệu đồng công ty Bình Minh đang ký gửi tại công ty Sao Mai nhờ bán hộ.

BÀI GIẢI

1. Vì mua theo phương thức FOB shipping point bên bán không còn kiểm soát hàng hóa từ lúc hàng được bỏ lên tàu ở cảng đi và hàng được gửi từ Singapore vào ngày 1/1/2018 giá trị lô hàng được trừ ra khỏi giá trị hàng tồn kho bên báo cáo tài chính của Bình Minh tại 31/12/2017. Do đó phải qua ngày 2/1/2020 đã qua ngày kết thúc năm thì công ty mới sở hữu vài nắm quyền kiểm soát rủi ro lợi ích hàng hóa ngay tại cảng.

2. Ngày 2/1 năm 2018 hàng mới được gửi đi nên tại ngày lập báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2017 công ty Bình Minh vẫn còn quyền kiểm soát hàng, do đó tính vào giá trị hàng đồng kho trên báo cáo tình hình tài chính của bình minh từ ngày 31/12 /2017.

3. Vì gửi hàng đi vào ngày 30/12/2017 nên quyền kiểm soát đã thuộc về công ty Bình Minh giá trị lô hàng được tính vào giá trị hàng tồn kho trên báo cáo tình hình tài chính của Bình Minh tại ngày 31/12/2017

4. Vì mua theo FOB destination (điểm cập bến) hàng hóa đã đến cảng ngày 29/12/2017 hàng hóa thuộc về bên mua chịu sự kiểm soát từ lúc hàng đến cảng (cập bến) giá trị lô hàng được tính và giá trị hàng tồn kho trên báo cáo tình hình tài chính của Bình Minh tại ngày 31/12/2017

5. Hàng ngày ký gửi cho công ty sao Mai nhưng vẫn là hàng của Công ty Bình Minh nên được tính vào báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top