KTTC1 - C6 - Hàng tồn kho

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
BT 6.1 (Xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ)

Một công ty thương mại có số dư đầu kỳ của hàng tồn kho là 186 triệu đồng. Giá trị hàng mua vào và giá vốn hàng bán ra trong kỳ lần lượt là 945 triệu đồng và 982 triệu đồng. Yêu cầu. Xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ.


BÀI GIẢI

Đầu kỳ 186 triệu đồng
Mua vào 945 triệu đồng
Bán ra 982 triệu đồng
Cuối kỳ = Đầu kỳ + Mua vào - Bán ra = 186 + 945 - 982 = 149 triệu đồng
BT 6.3 (Khái niệm, thuật ngữ)

Dưới đây là một số thuật ngữ và cụm từ liên quan đến vấn đề đo lường hàng tồn kho.
Yêu cầu: Hãy nổi từng mục trong Cột A với mục thích hợp trong Cột B.


Cột ACột B
1. Hệ thống kê khai thường xuyêna. Quyền sở hữu được chuyển giao khi hàng được chuyển đến đơn vị vận chuyển do 2 bên thỏa thuận.
2. Hệ thống kiểm kê định kỳb. Hàng hóa đã được chuyển giao cho công ty khác nhưng quyền sở hữu về hàng không được chuyển giao.
3. F.O.B điểm đi (FOB shipping point)c. Chiết khấu thanh toán không nhận được tính giá trị hàng tồn kho
4. Phương pháp tổng (gross method)d. Hàng đã bán ra là những đơn vị hàng mua đầu tiên
5. Phương pháp thuần (net method)e. Hàng đã bán ra là những đơn vị hàng mua cuối cùng
6. F.O.B điểm đến (FOB destination)f. Chiết khấu thanh toán không nhận được tính vào chi phí tài chính.
7. FIFOg. Chi nhận thường xuyên sự biến động của hàng tồn kho
8. LIFOh. Giá trị hàng bán ra được tính theo giá hỗn hợp từ hàng mua trong kỳ.
9. Ký gửii. Quyền sở hữu hàng được chuyển giao tại điểm đến.
10. Giá bình quânj. Điều chỉnh giá trị hàng tồn kho vào cuối kỳ.

BÀI GIẢI

12345678910
GJACFIDEBH
BT 6.11 (Phân tích tỷ sở)

Thông tin từ Báo cáo tình hình tài chính của công ty Vạn Phát như sau: Giá trị hàng tồn kho cuối năm 20x0 và cuối năm 20x1 lần lượt là 48 triệu đồng và 60 triệu đồng. Biết tỉ suất lớn. nhuận gộp năm 20x1 là 40% và Vòng quay hàng tồn kho năm 20x1 là 5.

Yêu cầu: Hay tính doanh thu thuần năm 20x1 của Vạn Phát.

BÀI GIẢI

20x120x0
Hàng tồn kho48.000.00060.000.000
Tỷ suất lợi nhuận gộp40%
Vòng quay hàng tồn kho5
[(48.000.000 + 60.000.000)/2] x 5 = 270.000.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top