KTTC1 - C6 - Hàng tồn kho

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
I. Định nghĩa:
  • Giữ để bán
  • Đang trong quá trình sản xuất dở dang
  • Để sử dụng sản xuất kinh doanh
* Phân loại theo chức năng:
* Phân loại theo địa điểm:

  • Đang đi đường (đi về kho) (SHTK 151)
  • Tồn kho ( nhập kho ) (152, 153, 155, 156)
  • Gửi gia công để chế biến 154
  • Gửi bán (đi đến khách hàng) 157

Ví dụ 1: Phân loại theo đối tượng

1. Hàng mua về để bán đang vận chuyển trên đường -> 151
2. Vật liệu mua về đã nhập kho -> 152
3. Hàng mua về đang chuyển cho khách hàng -> gửi bán 157
4. Công cụ đang gửi tại các xưởng gia công -> 154
5. Hàng ký gửi tại các trung tâm thương mại -> 157

Ví dụ 2:

TiềnPhải thu ngắn hạnPhải thu dài hạnHàng tồn khoKhông
1. Tiền tạm ứng X
2. Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạnX
3. Tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 3 thángX
4. Phải thu do bán chịu hàng với thời gian 24 tháng (bán chịu tại ngày 5/4/2019 X
5. Các khoản chi hộX
6. Hàng mua về để bán đang vận chuyển trên đường X
7. Công cụ mua về đã đưa vào sử dụng tại bộ phận quản lý X
8. Vật liệu mua về đã nhập kho X
9. Hàng mua về đang vận chuyển đến khách hàngX
10. Hàng mua về đã giao cho khách hàng theo hợp đồng kinh doanh X
11. Công cụ đang giữ tại các xưởng gia công X
12. Hàng ký gửi tại các trung tâm thương mại X
13. Chi phí đặt phòng khách sạn ăn uống vui chơi cho dịch vụ cung cấp vào tháng 1 năm sauX


II. Đo lường

Giá gốcBáo cáo tài chính
Giá gốcGiá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được

Xác định HTK ở thời điểm ban đầu
- Tại thời điểm ban đầu HTK được ghi nhận theo giá gốc:

+ Chi phí mua = Giá mua sản phẩm + Thuế không hoàn lại + Chi phí vận chuyển, bốc vác - Chiết khấu thương mại/giảm giá
+ Chi phí chế biến = Chi phí nguyên vật liệu trong sản xuất sản phẩm + Chi phí sản xuất chung + Chi phí nhân công trực tiếp
+ Chi phí liên quan khác ( các khoản chi phí khác ngoài chi phí mua và chi phí chế biến HTK phát sinh để có được HTK ở địa điểm và trạng thái hiện tại)

*Thuế không được hoàn lại:
- Thuế nhập khẩu
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ

*Muốn nhà nước hoàn lại thuế giá trị gia tăng phải thỏa điều kiện:
- Doanh nghiệp sử dụng phương pháp kê khai thuế là khấu trừ 100%
- Đối tượng mua có dùng cho sản xuất kinh doanh hay không?
+ Nếu => được hoàn thuế => thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
+ Nếu không => không được hoàn thuế => thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ

III. Một số phương pháp xác định giá trị HTK
  1. Phương pháp tính giá trị HTK theo giá đích danh ( chỉ áp dụng cho DN có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được)
  2. Phương pháp nhận trước xuất trước (FIFO): HTK được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước và HTK còn lại cuối kỳ là HTK được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ
  3. Phương pháp bình quân gia quyền: giá trị của từng loại HTK được tính theo giá trị trung bình của HTK hiện có lúc đầu kỳ và giá trị các lô hàng nhập kho trong kỳ..
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top