KTTC1 - C4 - Đo lường doanh thu

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
BT 4.7 (Hệ số sinh lời)
Báo cáo kết quả hoạt động năm 20x0 công ty Ánh Ngọc cho thấy doanh thu bán hàng là 420 triệu đồng và lợi nhuận thuần là 65 triệu đồng. Tài sản bình quân năm 20x0 là 800 triệu đồng. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm đầu năm 20x0 là 500 triệu đồng và 20 triệu đồng đã được phân phối cho các chủ sở hữu trong năm 20x0. Ngoài ra không có nghiệp vụ nào khác liên quan đến vốn chủ sở hữu trong năm.

Yêu cầu: Hãy tính hệ số lợi nhuận biển, hệ số lợi nhuận trên tài sản và hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 20x0.

BÀI GIẢI

Đơn vị: triệu đồng

Doanh thu bán hàng = 420.000.000
Lợi nhuận thuần = 65.000.000
Tài sản bình quân = 800.000.000
Vốn chủ sở hữu bình quân = (500.000.000 + 20.000.000)/2 = 510.000.000

- Hệ số lợi nhuận biên = Lợi nhuận thuần/Doanh thu thuần = 65.000.000/420.000.000 = 0.15476
- Hệ số lợi nhuận trên tài sản = Lợi nhuận thuần/ Tài sản bình quân = 65.000.000/800.000.000 = 0.08125
- Hệ số lợi nhuận trên VCSH = Lợi nhuận thuần/ VCSH bình quân = 65.000.000/ 510.000.000 = 0.1275
TH 4.3: Doanh nghiệp kinh doanh bánh kẹo, kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trung thu năm nay doanh nghiệp còn sản xuất bánh trung thu
a. Đổi lấy hàng hóa là các đồng đèn Tết Trung Thu
b. Quảng cáo khuyến mãi không thu tiền tại các siêu thị bằng cách cho khách hàng ăn thử
c. Biếu tặng bánh cho các trại chăm sóc trẻ em côi cơ nhỡ lang thang, khuyết tật


BÀI GIẢI

a. Hình thức là đổi hàng nhưng bản chất là bán bánh Trung Thu đi để mua cái lồng đèn về Giá trị xuất kho để đổi lấy về giá vốn hàng bán
b. Khuyến mãi ghi vào chi phí bán hàng
c. Vì người được viết tặng không phải mua hàng nên nó là khuyến mãi, không được ghi nhận vào giá vốn mà ghi vào chi phí bán hàng vì khi biếu tặng thì nhiều người biết sản phẩm, đây cũng là một hình thức quảng cáo
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top