Index Kiểm toán độc lập

Sói con

Đẹp trai nhất DKT
Hội viên mới
Các vấn đề chung về kiểm toán

Gian lận và sai sót :giavo::giavo:
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=111610

Kiểm toán hệ thống sổ sách đối phó

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=100427


Dấu vết kiểm toán

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=100429


Chọn mẫu gửi thư xác nhận

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=100264


Bài tập kiểm toán

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=99108


Kiểm toán độc lập là gì?

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=92594


Các phương pháp kiểm toán

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=92152


Bằng chứng kiểm toán

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=92698


Những chứng từ cần cho kiểm toán

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=96506


Nhân viên kiểm toán có được mua cổ phiếu của công ty mà mình kiểm toán hay ko ?

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=92596


Có được tiết lộ thông tin của đơn vị kiểm toán ko?

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=92597


Kiểm toán hoạt động (tt)

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=85336


Kiểm toán hoạt động P1

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=85335


Tình huống kiểm toán

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=82614


Thế nào là sự thận trọng đúng mức ở người kiểm toán viên

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=81819


Giúp em cơ sở dẫn liệu

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=75835


Tình huống kiểm toán

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=77607


Vài trò và trách nhiệm của kiểm toán viên

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=100422


Điu kin thi CPA
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=110039

Có phải mức trọng yếu càng thấp thì khối lượng công việc càng nhiều?
http://danketoan.com/forum/showthrea...016#post412016


 
Sửa lần cuối:
Phải thu

Phải thu

PS/
Sói sẽ sửa đổi và bổ sung bài này sau.
Bác nào có thể tóm tắt nội dung từng topic thì chắc là diễn đàn rất hoan nghênh
 
Các vấn đề khác

Các vấn đề khác
Điều kiện để làm kiểm toán độc lập
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=99705
Kỹ năng thi
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=98138

Phân biệt kiểm toán
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=97657

Kiểm toán cấp 1,2,3 là gì
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=96604


PS/
Sói sẽ sửa đổi và bổ sung bài này sau.
Bác nào có thể tóm tắt nội dung từng topic thì chắc là diễn đàn rất hoan nghênh
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top