Hướng dẫn thiết lập Nhập Xuất tồn Excel

chudinhxinh

Member
Hội viên mới

+ Hướng dẫn thiết lập Nhập Xuất tồn Excel Bài 01 giới thiệu

 • Giới thiệu mục đích lập
 • Form thiết kế
 • Các hàm cơ bản sẽ gặp khi thiết kế
+ Link: https://youtu.be/FYCHzusVSUo+ Hướng dẫn thiết lập Nhập Xuất tồn Excel Bài 02 tạo thông tin Doanh nghiệp

Các hàm sử dụng

 • IF(Logical_test;Value_if_true;Value_if_false)
 • Or (logical 1, logical 2, logical 3, …)
 • TEXT(TODAY(), “dd/mm/yyyy”)
+ Link: https://youtu.be/2_Vh7cXisLg+ Hướng dẫn thiết lập Nhập Xuất tồn Excel Bài 03 tạo Bảng tổng hợp Nhập Xuất Tồn

Các hàm sử dụng

 • Tính tổng: SUMIF (range, criteria, [sum_range])
 • Dò tìm: Hàm VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
 • Đặt công thức mãng
+ Link: https://youtu.be/LWRONLk2H5o+ Hướng dẫn thiết lập Nhập Xuất tồn Excel Bài 04 tạo Bảng tổng hợp Nhập Xuất Tồn nhiều kho

Hướng dẫn dùng hàm SUMIFS trong Excel

 • Cú pháp hàm SUMIFS trong Excel có dạng
 • SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…).
+ Link: https://youtu.be/xFVLAK1b8jc+ Hướng dẫn thiết lập Nhập Xuất tồn Excel Bài 05 tạo Bảng tổng hợp công nợ phải trả 331

Hàm Max =Max (Number 1, Number 2,…). Hàm sẽ trả về giá trị cao nhất trong bảng dữ liệu mà người dùng chỉ định.

Hướng dẫn dùng hàm SUMIFS trong Excel

 • Cú pháp hàm SUMIFS trong Excel có dạng
 • SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…).
+ Link: https://youtu.be/C5EgRf9Vh28+ Hướng dẫn thiết lập Nhập Xuất tồn Excel Bài 06 tạo Bảng tổng hợp công nợ phải trả 331 bằng công thức mãng

Hàm Max =Max (Number 1, Number 2,…). Hàm sẽ trả về giá trị cao nhất trong bảng dữ liệu mà người dùng chỉ định.

Hướng dẫn dùng hàm SUMIFS trong Excel

 • Cú pháp hàm SUMIFS trong Excel có dạng
 • SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…).
 • Đặt công thức mãng
+ Link: https://youtu.be/ymALOMv8jLk+ Hướng dẫn thiết lập Nhập Xuất tồn Excel Bài 07 tạo Bảng tổng hợp công nợ phải thu 131

Hàm Max =Max (Number 1, Number 2,…). Hàm sẽ trả về giá trị cao nhất trong bảng dữ liệu mà người dùng chỉ định.

Hướng dẫn dùng hàm SUMIFS trong Excel

 • Cú pháp hàm SUMIFS trong Excel có dạng
 • SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…).
 • Dò tìm: Hàm VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
+ Link: https://youtu.be/zM7V6WLyiO4+ Hướng dẫn thiết lập Nhập Xuất tồn Excel Bài 08 tạo Bảng tổng hợp công nợ phải thu 131 dùng công thức mãng

Hàm Max =Max (Number 1, Number 2,…). Hàm sẽ trả về giá trị cao nhất trong bảng dữ liệu mà người dùng chỉ định.

Hướng dẫn dùng hàm SUMIFS trong Excel

 • Cú pháp hàm SUMIFS trong Excel có dạng
 • SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…).
 • Dò tìm: Hàm VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
 • Đặt công thức mãng
+ Link: https://youtu.be/kfE7d2rx0oA+ Hướng dẫn thiết lập Nhập Xuất tồn Excel Bài 09 kiểm tra nhập xuất tồn khi Nhập Xuất

 • Thiết lập để khi nhập kho, xuất kho có thể nhìn được số lượng hàng còn tồn kho, và giá trị tồn kho
 • Dò tìm: Hàm VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
+ Link: https://youtu.be/pf0jej4LJx0+ Hướng dẫn thiết lập Nhập Xuất tồn Excel Bài 10 lập thẻ kho

 • Thiết lập thẻ kho hay là phiếu chi tiết NVL, HH…
 • Tạo list box: Data Validation
 • Dò tìm: Hàm VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
 • Cú pháp hàm OFFSET: OFFSET(reference, rows, cols,[height],[width])
 • Cách sử dụng hàm MATCH: Match(lookup value,lookup array,match type)
 • Hàm TYPE trong excel: Type(Giá trị cần tra cứu LOẠI Giá trị)
 • Cú pháp hàm INDEX dạng mảng: INDEX(Array,Row_num,[Column_num])
+ Link: https://youtu.be/n7cDNMWQVZg+ Hướng dẫn thiết lập Nhập Xuất tồn Excel Bài 10 lập phiếu nhập xuất kho

 • Thiết lập thẻ kho hay là phiếu chi tiết NVL, HH…
 • Tạo list box: Data Validation
 • Dò tìm: Hàm VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
 • Cú pháp hàm OFFSET: OFFSET(reference, rows, cols,[height],[width])
 • Cách sử dụng hàm MATCH: Match(lookup value,lookup array,match type)
 • Hàm TYPE trong excel: Type(Giá trị cần tra cứu LOẠI Giá trị)
 • Cú pháp hàm INDEX dạng mảng: INDEX(Array,Row_num,[Column_num])
+ Link: https://youtu.be/SXDkUFHzwlc+ Hướng dẫn thiết lập Nhập Xuất tồn Excel Bài 11 lập trình dạng Sumif và sumifs

 • Phân biệt cách nhập liệu và công dụng của Sumif và Sumifs
 • Lựa chọn cách nhập liệu phù hợp
+ Link: https://youtu.be/QzXW7FuMAYE

+ Thêm Hình Ảnh vào Chú Thích trong Excel

Cách chèn hình ảnh vào khung Comment, Ghi chú trong Excel

 • Bước 1: chuẩn bị hình ảnh/ Click phải / chọn Insert Comment: Thêm chú thích vào ô tính.
 • Bước 2: Mở hộp thoại Format Comment.
 • Bước 3: Chọn thư mục Colors and Lines.
 • Bước 4: Mở thư mục Picture.
 • Bước 5: Chọn ảnh phù hợp với ghi chú
 • Bước 6: Hoàn chỉnh việc chèn ảnh vào khung ghi chú
+ Link: https://youtu.be/exUJUBjN3Ug

+ Thanh cuộn Scroll Bar

Cách tạo thanh cuộn scroll bar để thu gọn dữ liệu trong excel

 • Chọn thẻ Developer => chọn Insert => Scroll Bar (Form Control)
 • Kéo chuột để tạo Scroll Bar và điều chỉnh vị trí, kích thước của Scroll Bar theo ý muốn
 • Để tùy chỉnh tham số chức năng của công cụ này, bạn click chuột phải vào thanh Scroll Bar => chọn Format Control => click Control rồi thiết lập giá trị cho các tham số sau:
 • Minimum value: giá trị nhỏ nhất (Ví dụ: 0)
 • Maximum value: giá trị lớn nhất (Ví dụ: 100)
 • Incremental change: giá trị thay đổi mỗi lần click mũi tên sang trái, sang phải trên thanh Scroll Bar (Ví dụ: 5)
 • Cell Link: click vào ô bất kỳ trên bảng tính để thiết lập kết nối (Ví dụ: K1)
+ Link: https://youtu.be/TJLEIkN7Q14+ Quản lý Nhập Xuất tồn bằng hình ảnh

Bước 1: tạo file nhập xuất tồn kho chọn các ảnh nhỏ dạng 3x4 hoặc 4x6 về sản phẩm hàng hóa

Bước 2: Mở file Excel > Chọn ô muốn tạo Drop List > Chọn thẻ Data > Chọn Data Validation.

 • Chọn tab Settings > Trong mục Allow chọn List.
 • Đi đến mục Sources > Nhập tên các thành phần cần tạo list > Nhấn OK để tạo Drop List trong Excel.
Bước 3: Copy ô có chưa hình ảnh/ Past/Linked Picture

Bước 4:

Công thức tìm cột Mã HH, NVL=INDEX(Quét khối mãng,MATCH(Mã NVL cần tìm,Quét khối cột chữa mã NVL,0),cột sẽ lấy)=INDEX($C$38:$D$99,MATCH($E$24,$D$38:$D$99,0),1)

 • Công thức tìm hình ảnh=INDEX(Quét khối mãng NXT chứa hình ảnh,MATCH(Ô NVL Tìm kiếm,Quét khối cột Mã NVL tìm kiếm,0),cột vị trí ảnh cần lấy)
 • Tìm hình ảnh nghề nghiệp= =INDEX($D$40:$S$99,MATCH($E$24,MAHH,0),16)
Bước 5: Click vào ảnh/ Formular/Define Name

ảnh nghề:

 • Name đặt tên hình ảnh một: anhvt
 • Refers to: copy past công thức Tìm hình ảnh NVL, HH (1)
Bước 6: Click vào các ô hình ảnh tại Insert Function = tên mãng ảnh vừa đặt “anhvt”

+ Link: https://youtu.be/kbtgZil7sUM+ Cảnh báo dữ liệu trùng nhau Highlight

+ Hướng dẫn thiết lập Nhập Xuất tồn Excel Bài 12

+ Cách 01: Làm nổi bật các dữ liệu lặp trong nhiều cột bao gồm cả lần xuất hiện đầu tiên


= COUNTIF($A$2:$C$8, $A2)>1

+ Cách 02: Làm nổi bật các dữ liệu lặp trong nhiều cột bao gồm cả lần xuất hiện đầu tiên

= COUNTIF($A$2:$A8, $A2)>1

- Nhấp vào nút Format… và chọn màu điền bôi đậm và / hoặc màu chữ mà bạn muốn.

- Cuối cùng, nhấn OK để lưu và áp dụng quy tắc.

+ Link: https://youtu.be/2_NlcxqHAfI+ Hướng dẫn lập công thức tính KQKD trong Nhập Xuất tồn 12 tháng

 • Bước 1: thiết lập mẫu báo cáo lãi lỗ: doanh thu, chi phí, lãi gộp
 • Bước 2: thiết lập công thức tính
 • Cú pháp hàm SUMIFS trong Excel có dạng: SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…).
+ Link: https://youtu.be/uKkruPnrsAs+ Tạo biểu đồ cho báo cáo doanh thu Nhập Xuất tồn 12 tháng

Bước 1: tạo sheet mới chưa dữ liệu dùng hàm offset(ô dữ liệu, 0,0)

Bước 2: quét khối mãng dữ liệu tạo biểu đồ/Insert/charts: chọn loại biểu đồ và định dạng

Bước 3: tạo chức năng lọc


 • Bước 3.1: Trước khi tạo Slicer, các bạn cần tạo bảng cho dữ liệu của mình. Chúng ta cần bôi đen vùng dữ liệu cần trích lọc.
 • Bước 3.2: Trên tab Home, tới Insert -> table -> Slicer .
 • Bước 3.3: Trong box Insert ...chọn cột cần hiển thị
Link: https://youtu.be/W58I2VIWxwE
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top