Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

du du dangye

Member
Hội viên mới
Thưa các anh chị bên công ty em là công ty về bên xây dựng và sử dụng hóa đơn đặt in vậy bây giờ thây đổi HTKK 3.2.4 mà em vừa gửi báo cáo bằng HTKK 3.2.3 rồi thì có phải kê khai lại bằng 3.2.4 ko ạ, em đã cập nhật HTKK 3.2.4 về và thấy phần kê khai hàng quý bên em sử dụng không khác gì HTKK 3.2.3
Thanks cả nhà!
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

có khác, đó là HTKK 3.2.3 theo TT64 còn HTKK 3.2.4 theo TT 39 BC26 mẫu cũng khác HTKK 3.2.3 bạn nhé
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

HTKK 3.2.3
HTKK 3.2.4
Khác nhau số 3 và số 4,
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

Vậy giờ quí 02 mình lỡ khai bằng HTKK 3.2.3 rồi nộp có phải khai lại bằng 3.2.4 nộp bổ sung không mấy anh chị
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

Vậy giờ quí 02 mình lỡ khai bằng HTKK 3.2.3 rồi nộp có phải khai lại bằng 3.2.4 nộp bổ sung không mấy anh chị

khai cũng được không khai cũng được vì thời gian khai quý vẫn còn bạn nhé
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

THÔNG BÁO NÂNG CẤP HTKK 3.2.4

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.4, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.4 hỗ trợ người nộp thuế kê khai mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính và nâng cấp phần mềm QTT_TNCN phiên bản 3.1.3 đáp ứng yêu cầu của NSD.
Để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) kê khai các mẫu biểu hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.4 và ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.4 với nội dung cụ thể như sau:
1. Nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK:
a. Hỗ trợ kê khai các mẫu biểu hoá đơn:
- Bổ sung loại hoá đơn để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) có thể kê khai thêm được Hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia (ký hiệu mẫu 01BHDTN/NNN theo thông tư 16/2012/TT-BTC) và hoá đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế (theo thông tư 58/2012/TT/BTC và thông tư 72/2014/TT-BTC sửa đổi thông tư 58) trong các mẫu biểu: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC26/AC), Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số TB01/AC), Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn (mẫu số BC01/AC), Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (mẫu số BC21/AC), Thông báo kết quả hủy hóa đơn (mẫu số TB03/AC), Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC).
- Hỗ trợ nhập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC26/AC) theo tháng đối với NNT thuộc quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, chương IV, điều 27.
- Hỗ trợ nhập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC26/AC) theo số lượng (tổng số) hoá đơn đối với NNT thuộc quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, chương IV, điều 27.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC26/AC) theo tháng/quý đều có thể nhập được từ ngày… đến ngày…, trong đó từ ngày có thể không phải là ngày đầu tháng áp dụng cho một số trường hợp đặc thù.
- Bổ sung chức năng kê khai riêng cho bảng kê 3.10. Bảng kê chi tiết hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn Cơ quan Thuế quản lý (tại CQT chuyển đến, NNT chỉ phải nộp bảng kê 3.10, không phải đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn).
b. Hỗ trợ kê khai tờ khai 02/TNDN:
- Bổ sung chức năng tải bảng kê 02-1/TNDN đính kèm tờ khai 02/TNDN
2. Nội dung nâng cấp các ứng dụng Hỗ trợ kê khai và QTT_TNCN
Một số cá nhân đã khấu trừ thuế trong năm tại tổ chức chi trả thu nhập, cuối năm cá nhân có hồ sơ được miễn thu nhập chịu thuế và thuế TNCN thuộc dự án ODA. Trường hợp này, khi quyết toán, Tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân có thể sẽ nhỏ hơn số thuế đã khấu trừ trong năm. Vì vậy, nâng cấp ứng dụng sửa lại ràng buộc trên các bảng kê của tờ khai quyết toán 05/KK-TNCN và 09/KK-TNCN, thực hiện kiểm tra đưa ra cảnh báo vàng, nhưng vẫn cho phép ghi/in/kết xuất file trong các trường hợp kiểm tra công thức sau:
+ Bảng kê 05A/KK-TNCN: Chỉ tiêu [17]. Số thuế TNCN đã khấu trừ <= Chỉ tiêu [11]. Tổng Thu nhập chịu thuế
+ Bảng kê 05B/KK-TNCN: Chỉ tiêu [13]. Số thuế TNCN đã khấu trừ <= Chỉ tiêu [11]. Tổng Thu nhập chịu thuế
+ Bảng kê 09A/KK-TNCN: Chỉ tiêu [09]. Tổng số thuế đơn vị trả thu nhập khấu trừ trong kỳ <= Chỉ tiêu [06]. Thu nhập phát sinh tại VN.

Manh Khan
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

Chóng mặt quá, htrc xem trên tổng cục thuế chưa thấy nâng cấp, lỡ khai & nộp = 3.2.3 rùi có sao ko mấy bác? Chẳng lẽ lại phải làm lại à? :-(
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

Chóng mặt quá, htrc xem trên tổng cục thuế chưa thấy nâng cấp, lỡ khai & nộp = 3.2.3 rùi có sao ko mấy bác? Chẳng lẽ lại phải làm lại à? :-(

ko cần làm lại vì tổng cục update sau ngày 20/7 mà lo gì cho mau già
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

ko cần làm lại vì tổng cục update sau ngày 20/7 mà lo gì cho mau già

Em khai theo quý bác ạ! Em xem hôm 21 chưa thấy, 22 em làm = 3.2.3 rùi nộp. Hnay vào thấy update ngày 22 mới đau :-(
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

Em khai theo quý bác ạ! Em xem hôm 21 chưa thấy, 22 em làm = 3.2.3 rùi nộp. Hnay vào thấy update ngày 22 mới đau :-([/QUOTE
có phải là doanh nghiệp kê khai thuộc phần khác nhau giữa 2 hỗ trợ kê khai mới cần nộp lại thui nhỉ hay là bắt buộc phải khai và nộp lại ạ
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

Em khai theo quý bác ạ! Em xem hôm 21 chưa thấy, 22 em làm = 3.2.3 rùi nộp. Hnay vào thấy update ngày 22 mới đau :-(

nếu khai quý thì khai lại vô tư đi em
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

Chóng mặt quá, htrc xem trên tổng cục thuế chưa thấy nâng cấp, lỡ khai & nộp = 3.2.3 rùi có sao ko mấy bác? Chẳng lẽ lại phải làm lại à? :-(
Các anh chị cho em hỏi trước khi em gờ bỏ HTKK 3.2.3 em đã sao lưu dữ liệu rồi sau đó em daoloat HTKK3.2.4 về sao lúc em chưa phục hồi dữ liệu em mở HTKK3.2.4 ra em đã thấy có tất cả thông tin công ty và phần em khai báo cáo thuế vào đấy rồi nghĩa là sao ạ em ko phải kê lại một tý nào ạ, sao các anh chị cứ bảo là phải làm lại là làm lại cái gì ạ?
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

Các anh chị cho em hỏi trước khi em gờ bỏ HTKK 3.2.3 em đã sao lưu dữ liệu rồi sau đó em daoloat HTKK3.2.4 về sao lúc em chưa phục hồi dữ liệu em mở HTKK3.2.4 ra em đã thấy có tất cả thông tin công ty và phần em khai báo cáo thuế vào đấy rồi nghĩa là sao ạ em ko phải kê lại một tý nào ạ, sao các anh chị cứ bảo là phải làm lại là làm lại cái gì ạ?

Chưa phục hồi dữ liệu mà khi mở ra đã có đầy đủ thông tin thì xin chúc mừng em! đỡ tốn thời gian phục hồi thế là tốt HTKK vẫn chạy bình thường... Lý do của việc đó là do khi gỡ bỏ HTKK 3.2.3 nó không xóa mất file gốc mà thôi. Nếu lần sau có phiên bản HTKK mới mà vẫn là 3.2.x thì e không cần gỡ bỏ gì hết bà cứ cài đặt và chọn nâng cấp nó sẽ tự động update lên nhé!

Nếu muốn xóa bỏ tận gốc thì truy cập vào theo đường dẫn [C:-/Windows\System32] có cái gì trong đó cứ delete hết đi rồi dọn đồ trốn khỏi công ty là OK!
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

Chưa phục hồi dữ liệu mà khi mở ra đã có đầy đủ thông tin thì xin chúc mừng em! đỡ tốn thời gian phục hồi thế là tốt HTKK vẫn chạy bình thường... Lý do của việc đó là do khi gỡ bỏ HTKK 3.2.3 nó không xóa mất file gốc mà thôi. Nếu lần sau có phiên bản HTKK mới mà vẫn là 3.2.x thì e không cần gỡ bỏ gì hết bà cứ cài đặt và chọn nâng cấp nó sẽ tự động update lên nhé!

Nếu muốn xóa bỏ tận gốc thì truy cập vào theo đường dẫn [C:-/Windows\System32] có cái gì trong đó cứ delete hết đi rồi dọn đồ trốn khỏi công ty là OK!
Ketoanly thật là giỏi, em thanks nhiều, vậy bây giờ em chỉ gửi chữ ký số đi là xong thôi ạ.
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

Ketoanly thật là giỏi, em thanks nhiều, vậy bây giờ em chỉ gửi chữ ký số đi là xong thôi ạ.

Ấy ấy! e làm theo khúc đầu thôi nhé... còn khúc sau cái chỗ C:-/Windows\System32... gì gì đó thì đừng nghe theo, làm theo là "đại họa" đó!
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

Suốt ngày chỉ ăn với bắm đuôi cái HTKK hừ hừ !!!!!
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

Ấy ấy! e làm theo khúc đầu thôi nhé... còn khúc sau cái chỗ C:-/Windows\System32... gì gì đó thì đừng nghe theo, làm theo là "đại họa" đó!

làm theo anh lý rồi dọn đồ về nhà thoai hì hì :tinhtoan:
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

Anh chị ơi, em nộp tờ khai theo 3.2.3 từ 17/7 rồi thì giờ có phải nộp lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo 3.2.4 không ạ?
 
Ðề: Htkk 3.2.4 có gì khác với htkk 3.2.3?

mình mới nộp tờ khai thuế gtgt, TNDN, BCSDHĐ quí vào ngày 28/7 qua mạng pm 3.2.3 thì giờ có phải nộp lại bằng pm 3.2.4 k nhỉ? mình đi nôp tờ khai hộ bà chị trực tiếp ở CCT Hai Bà Trưng ngta vẫn nhận pm 3.2.3 bt mà
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top