Hội thảo quốc tế về hội nhập kế toán, kiểm toán trong cuộc cách mạng 4.0

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Một cuộc hội thảo quốc tế về hội nhập trong lĩnh vực tài chính - kế toán trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ được Học viện Tài chính và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng tổ chức tại Hà Nội.

kiemtoan.jpg


Ngày 17/12/2019, tại Hà Nội, Học viện Tài chính và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ đồng tổ chức Hội thảo quốc tế về hội nhập trong lĩnh vực tài chính - kế toán trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) với chủ đề “Tài chính - kế/kiểm toán trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Hội thảo là diễn đàn kết nối các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và giảng viên để trao đổi, học hỏi lẫn nhau về học thuật, kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu, giảng dạy cũng như thực tiễn trong hoạt động tài chính, kế toán, kiểm toán trong thời đại CMCN 4.0.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, cuộc CMCN 4.0 mang lại lợi ích không nhỏ trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán. Trước hết, cuộc CMCN 4.0 sẽ thay đổi cơ bản phương thức thực hiện các công việc kế toán và kiểm toán hiện nay bằng việc áp dụng chứng từ điện tử, bằng các phần mềm tổng hợp, xử lý dữ liệu, lưu trữ dữ liệu quy mô lớn, điện toán đám mây, việc phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối trên toàn thế giới… Nó đã, đang và sẽ mở ra cơ hội tốt cho lĩnh vực kế toán, kiểm toán tiếp cận những phần mềm kế toán tiện ích, chi phí phù hợp, giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm thời gian, nhân lực, tiếp cận hệ thống kế toán, kiểm toán quốc tế.

Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới cũng không nằm ngoài cuộc cách mạng mang tính toàn cầu này. Nhờ đó, lĩnh vực tài chính, kế toán Việt Nam tham gia ngày càng hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, vào thị trường dịch vụ tài chính, đóng góp tích cực cho tăng trưởng của đất nước.

Bên cạnh đó, cuộc CMCN 4.0 cũng đem đến nhiều thách thức lớn cho thị trường kế toán, kiểm toán ở Việt Nam, làm thay đổi cách tiếp cận về khoa học và thực tiễn lĩnh vực nghiệp vụ kế toán, kiểm toán trên phạm vi toàn cầu và ngày càng rõ nét ở Việt Nam. Mặt khác, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực này càng gia tăng sự cạnh tranh, làm giảm sút mạnh mẽ nhu cầu nguồn nhân lực.

Những cơ hội và thách thức này đặt ra cho ngành tài chính - kế toán, kiểm toán thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng phải có sự thay đổi về mọi mặt và đặt ra những vấn đề làm như thế nào để bắt kịp, phát huy những thuận lợi, vượt qua thách thức để phát triển, đây cũng là yêu cầu, mục tiêu mà hội thảo này hướng tới.

Tài liệu tham khảo:
- Tạp chí tài chính.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top