Hóa đơn hàng hóa biếu tặng kê khai trên tờ khai 01/GTGT như thế nào?

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Vào các dịp lễ, Tết đa phần các doanh nghiệp mua quà để biếu, tặng cho khách hàng, người lao động. Do đó, hiện nay việc chi mua hàng hóa biếu, tặng cho khách hàng, người lao động, … là hoạt động phổ biến của doanh nghiệp. Vậy nên các DN cần phải nắm rõ quy định của pháp luật về chi phí này có đóng thuế hay phải lập hóa đơn khi chi hay không?

1700539350849.png

(Ảnh: Internet)

1. Có phải xuất hóa đơn hàng cho biếu tặng

Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ


1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Như vậy, khi xuất hàng để biếu, tặng (khách hàng, người lao động…) đều phải xuất hóa đơn như bán hàng bình thường cả khi mua tặng luôn hoặc nhập về kho rồi biếu, tặng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là sản phẩm biếu tặng cho như sau:

Giá tính thuế

...

3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.


Như vậy, căn cứ quy định trên thì giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa biếu, tặng là giá tính thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng cùng loại hoặc tương tự được tính tại thời điểm phát sinh hoạt động.

2. Kê khai hàng hóa biếu tặng trên tờ khai 01/GTGT

Có thể thấy khi sử dụng hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu tặng khách hàng hay nhiên viên, doanh nghiệp phải lập hóa đơn, kê khai và tính thuế như bán hàng thông thường. Nhưng theo bản chất thì các tờ hóa đơn đầu ra này là chi phí của doanh nghiệp. Như vậy thì các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ biếu tặng này doanh nghiệp phải kê khai như thế nào? Điền vào chỉ tiêu nào trên tờ khai 01/GTGT?

Để giải đáp thắc mắc trên, các bạn hãy tham khảo tình huống sau được đăng tải trên trang web của Bộ Tài Chính ngày 17/11/2023 nhé.

Chi tiết câu hỏi:

Đối với hàng cho, biếu tặng. Khi DN cho, biếu, tặng phải xuất hóa đơn đầu ra như hóa đơn bán hàng và kê khai trên tờ khai thuế GTGT tại chỉ tiêu 32 và 33. Thực hiện Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2785/TCT-CS ngày 23/07/2014 về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp có đề cập: "bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để biếu tặng". Vậy Quý Bộ cho tôi hỏi: Trường hợp xuất hóa đơn hàng cho, tặng không tính doanh thu nhưng có kê khai lên chỉ tiêu 32 và 33 trên tờ khai thuế GTGT. Khi tính số thuế GTGT được hoàn thì tỷ lệ doanh thu xuất khẩu/ tổng doanh thu có loại phần hàng cho, tặng đã kê khai trên chỉ tiêu 32 không?

Bộ Tài Chính trả lời:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty của bà Nguyễn Thị Thúy An có hoạt động xuất khẩu, và trong quá trình sản xuất kinh doanh có phát sinh việc biếu, tặng cho hàng hóa thì Công ty của Bà thực hiện xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế theo quy định (nếu xác định hàng hóa biếu, tặng, cho thuộc nhóm thuế suất thuế GTGT là 10% thì khi thực hiện kê khai trên tờ khai thuế GTGT Công ty của Bà thực hiện tổng hợp vào chỉ tiêu 32, 33 trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC).

Nếu Công ty của Bà trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ (bao gồm doanh thu hàng hóa biếu, tặng, cho đã kê khai ở chỉ tiêu 32 trên tờ khai thuế GTGT) của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Như vậy, theo các hướng dẫn trên thì đối với hóa đơn hàng hóa cho biếu tặng, doanh nghiệp cũng kê khai như các hóa đơn bán hàng khác trên tờ khai 01/GTGT, kê khai vào các chỉ tiêu 32, 33 (hàng hóa bán ra chịu thuế suất 10%).

Chi tiết hỏi đáp:

https://www.mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/142223

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

https://vinatas.com.vn/tu-van-thue/

Hoặc các khóa học của CleverCFO theo đường link sau:

https://clevercfo.com/
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top