Hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tại nước ngoài có chịu thuế nhà thầu

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tại nước ngoài có chịu thuế nhà thầu

-------------------------------

+ Hỏi: 21/12/2020: Kính gửi Bộ tài chính. Kính nhờ BTC giải đáp vướng mắc liên quan đến thuế nhà thầu nước ngoài theo thông tư 103/2014/TT-BTC chi tiết như sau: Máy cắt của công ty chúng tôi bị hỏng cần nhà thầu nước ngoài sang sửa chữa. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 các kỹ sư nước ngoài không sang Việt Nam được. Theo đó, chúng tôi phải gửi máy ( tái xuất ) máy cắt này sang nước ngoài để sửa chữa, sau đó sẽ ( tái nhập ) máy về Việt Nam. Chúng tôi phải trả nhà thầu nước ngoài một khoản phí sửa chữa máy trên. Hỏi: Chi phí sửa máy trên có thuộc đối tượng phải chịu thuế nhà thầu nước ngoài không?

-------------------------------

+ Trả lời:

Tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014
của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không áp dụng như sau:

“4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

- Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;

- Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);

-------------------------------

Ví dụ 6:

- Doanh nghiệp Việt Nam
ký hợp đồng với tổ chức ở Singapore để thực hiện dịch vụ quảng cáo sản phẩm tại thị trường Singapore thì dịch vụ quảng cáo này của tổ chức Singapore không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư.

- Trường hợp tổ chức ở Singapore thực hiện quảng cáo sản phẩm để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam trên internet thì thu nhập từ dịch vụ quảng cáo này thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư.

- Xúc tiến đầu tư và thương mại;

- Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;

…”


-------------------------------

-> Theo đó:
Trường hợp Công ty của độc giả Nguyễn Thị Hương gửi máy cắt bị hỏng ra nước ngoài để sửa chữa và dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị này được thực hiện tại nước ngoài thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhà thầu theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên trả lời để độc giả Nguyễn Thị Hương biết và thực hiện./.

-> Nguồn: https://www.mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/115025

-> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top