Giải thích nghĩa của "Ủy thác"

sinhvienpy89

Mỗi ngày 1 điều mới
Hội viên mới
Nhờ các bạn thành viên giải thích giùm mình nghĩa và nội dung của từ Ủy thác, Xin cảm ơn.
 
Ðề: Giải thích nghĩa của "Ủy thác"

Uỷ = đại diện cho 1 mặt nào đó
Thác = phó thác giao quyền cho làm 1 việc gì đó

>>>Uỷ Thác : giao phó ,phó thác nhận làm 1 nhiệm vụ gì đó ...hì

=
mình dịch nghĩa đúng không các bạn ...khà khà :gatdau:

LUUDUCHOA 2010
 
Ðề: Giải thích nghĩa của "Ủy thác"

Nhờ các bạn thành viên giải thích giùm mình nghĩa và nội dung của từ Ủy thác, Xin cảm ơn.

Ủy thác gồm có bên ủy thác và bên nhận ủy thác! Bên nhận ủy thác sẽ được bên ủy thác giao toàn quyền để giải quyết 1 hợp đồng nào đó. Sau khi hoàn tất bên ủy thác sẽ thanh toán phí cho bên nhận ủy thác. Ủy thác cũng được xem là 1 loại hình dịch vụ ^^
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top