dk nghiep vu

kawaii1906

New Member
Hội viên mới
anh chị ơi, giúp em dk nghiệp vụ này với:
Phân bổ tiền mua máy tính và máy in cho BPQLDN, số tiền 5146190 VNĐ:hochanh:
 
Ðề: dk nghiep vu

THÔNG TƯ Số: 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Chương II:
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:
a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.
TS = 5,146,190< 30,000,000 không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ => cho vào công cự dụng cụ 153


Khi mua:
Phiếu nhập kho + hóa đơn + phiếu giao hàng or xuất kho bên bán + hóa đơn và thanh lý hợp đồng phô tô nếu có => ghim lại thành bộ
Nợ tk 153 = 5,146,190
Nợ tk 133 = ?
Có tk 111,112,331= ?
Đừa vào sử dụng: phiếu xuất kho
Nợ tk 142/có tk 153=5,146,190
Cuối hàng tháng phân bổ: cho vào 1 năm = 12 tháng cho nhanh căn cứ vào bảng phân bổ công cụ dụng cụ để đưa vào chi phí
Nợ tk 642/có tk 142=5,146,190/12= 428,849
 
Ðề: dk nghiep vu

THÔNG TƯ Số: 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Chương II:
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:
a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.
TS = 5,146,190< 30,000,000 không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ => cho vào công cự dụng cụ 153


Khi mua:
Phiếu nhập kho + hóa đơn + phiếu giao hàng or xuất kho bên bán + hóa đơn và thanh lý hợp đồng phô tô nếu có => ghim lại thành bộ
Nợ tk 153 = 5,146,190
Nợ tk 133 = ?
Có tk 111,112,331= ?
Đừa vào sử dụng: phiếu xuất kho
Nợ tk 142/có tk 153=5,146,190
Cuối hàng tháng phân bổ: cho vào 1 năm = 12 tháng cho nhanh căn cứ vào bảng phân bổ công cụ dụng cụ để đưa vào chi phí
Nợ tk 642/có tk 142=5,146,190/12= 428,849

Em cám ơn a. nhưng cho em hỏi, thông tư mới này có áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ k a. (DN áp dụng QĐ 48 ấy a.)
 
Ðề: dk nghiep vu

TT này áp dụng chung bạn hiền. Bác xinh còn sợ bạn nhầm sang TSCĐ nên nêu rõ lun.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top