Định khoản mua CCDC

Ðề: Định khoản các NV

Chào bạn!
Theo mình thì ĐK như sau:
N 153
C 331
Chi phí vận chuyển trả bàng tiền mặt:
N 627
C 111
vì theo mình thì công cụ dụng cụ thường đưa vào TK 627 sản xuất chung,theo các bạn thì thế nào.

chi phí vận chuyển mình cộng vào tiền hàng lun, định khoản chi phí vận chuyển thế này: Nợ TK 153/Có TK 111
 
Ðề: Định khoản các NV

chào cả nhà!
Cả nhà ơi đinh khoản hộ mình nghiệp vụ: Khấu trừ tiền BHXH, BHYT vào lương CBCNV là 21.600.000 đ. Yêu cầu định khoản:
Tớ ghi : Nợ TK334: 21.600.000
Có TK 3383: tỷ lê???
Có TK 3384: tỷ lệ ??
mong sự giúp đỡ

theo mình được biết thì hiện tại các khoản trich theo lương vẫn sử dụng tỷ lệ trích lập là 27%, tức là khấu trừ vào lương của người lao động vần là bảo hiểm xã hội 5%, bảo hiểm thất nghiệp1%, bảo hiểm y tế 1%, tức là
Nợ tk 334 21 600 000
Có tk3383 18 514 286
Có tk3384 3 085 714
hình như là thế... hhêhhe
-----------------------------------------------------------------------------------------
Các NV sau định khoản như thế nào?Mua công cụ trị giá 3000000 chưa trả tiền cho người bán,chi phí vận chuyể trả bằng tiên mặt 50000.

đề bài này chẳng chặt chẽ chút nào!!! làm mọi người cứ phải mò mài thôi!!!
Chi phí vận chuyển thì ghi tăng giá trị công cụ dụng cụ. Còn công cụ đó nhập kho, sử dụng lun, phân bổ 1 hay nhiều lần lần là tuỳ QĐ của DN,...
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Định khoản các NV

Bạn phải hạch toán như sau: Mua CCDC: Nợ 153: 3.000.000 Có 331: 3.000.000 Tiền VC: Nợ 627/641/642: 50.000 Có 111: 50.000 Xuất sử dụng. Nợ 627/641/642: 3.000.000 Có 153: 3.000.000 Chúc bạn thành công.
 
Ðề: Định khoản các NV

vì sao lại có người nghĩ đưa chi phí vận chuyển vào TK627.
Cái đó pahỉ đưa vào giá mua CCDC chứ.
a. Nợ TK 153:
Có TK 331:

b.Nợ TK 153:
Có TK 111:
 
Ðề: Định khoản các NV

Bạn a!!! Đối với nghiệp vụ này ta định khoản như sau:
Nếu bạn mua về mà chưa sử dụng ta định khoản:
1/ Nợ TK 153
CóTK 331
2/ Nợ TK 153
Có TK 111
Nếu trong tháng đưa vào sử dụng ta tiến hành phân bổ:
1/ Nợ TK 142, 242
Có TK 153
2/ Nợ TK 627, 641, 642
Có TK 142, 242
 
Ðề: Định khoản các NV

sao bạn ko nói rõ ràng là giá mua đó đã có thuế chưa và thuế suất bao nhiêu %.nhưng bây giờ thuế suất thường là 10%.nếu mua công cụ dụng cụ về nhập kho,bạn đinh khoản là

+ NợTk 153:3000.0000
Nợ TK1331:300.000
Có TK 331:3300.000

+ Nợ TK 153:50.000
CÓ TK 111:50.000
 
Sửa lần cuối:
Ðề: vào sổ kế toán

các bác hướng dẫn em cách vào sổ kế toán thật khoa học nhé cám ơn các bác nhiều
 
Ðề: Định khoản mua CCDC

Các NV sau định khoản như thế nào?Mua công cụ trị giá 3000000 chưa trả tiền cho người bán,chi phí vận chuyể trả bằng tiên mặt 50000.
1
Nợ tk 153 : 3.000.000
Có tk 331:3.000.000
2
Nợ tk 153 : 50.000
Có tk 111: 50.000
[MARQUEE] MÀ MÌNH CÓ BIẾT THUẾ TÍNH TRỰC TIẾP HAY KHẤU TRỪ ĐÂU[/MARQUEE]
 
Ðề: Định khoản các NV

Hạch toán như bạn là chính xác nhưng nên để tháng sau hãy phân bổ chi phí.
-----------------------------------------------------------------------------------------
a.Nợ 153 3000.000
Có 331 3000.000
b.Nợ 153 50.000
Có 111 50.000
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Định khoản các NV

chào cả nhà!
Cả nhà ơi đinh khoản hộ mình nghiệp vụ: Khấu trừ tiền BHXH, BHYT vào lương CBCNV là 21.600.000 đ. Yêu cầu định khoản:
Tớ ghi : Nợ TK334: 21.600.000
Có TK 3383: tỷ lê???
Có TK 3384: tỷ lệ ??
mong sự giúp đỡ
Tổng 6% khấu trừ của BHXH, YT từ lương của CBCNV là:21.600.000
Phân bổ:
Nợ 334: 21.600.000 (6%)
Có 3383: 21.600.000*5/6 (5%)
Có 3384: 21.600.000*1/6 (1%)
 
Ðề: Định khoản mua CCDC

N 153
N 133
C 111
C 331
Chi phí trong quá trình mua hàng đều được cộng vào giá mua để xác định giá gốc của hàng đã mua.
 
Ðề: Định khoản các NV

chào cả nhà!
Cả nhà ơi đinh khoản hộ mình nghiệp vụ: Khấu trừ tiền BHXH, BHYT vào lương CBCNV là 21.600.000 đ. Yêu cầu định khoản:
Tớ ghi : Nợ TK334: 21.600.000
Có TK 3383: tỷ lê???
Có TK 3384: tỷ lệ ??
mong sự giúp đỡ
Nợ TK 334 : 21.600.000
Có TK 3383: 18.000.000
Có TK 3384: 3.600.000
CB cnv phải chịu 5% BHXH, và 1% BHYT tính trên tổng quỹ lương.
-----------------------------------------------------------------------------------------
mua CCDC nhập kho:
Nợ 153, 133
C 331,111,112
Chi phí vận chuyển:
Nợ 153, 113(nếu có)
C 111..
mua CCDC ko qua kho phân bổ 1 lần
Nợ 627,641,642,133
Có 331,111,112
CCDC qua kho mà phân bổ nhiều lần thì qua 142 (<1năm), 242 (>1năm)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Định khoản mua CCDC

Mình không biết bạn đang làm việc cho doanh nghiệp hay cơ quan HCSN. Nếu doanh nghiệp thì đinh khoản như trên còn HCSN thì bạn ĐK như sau:
Nếu mua CCDC về nhập kho
Nợ 153: 3.050.000
Có 331: 3.000.000
Có 111: 50.000
Khi xuất dùng:
Nợ 661 Chi hoạt động, hoặc
Nợ 662 Chi dự án, hoặc
Nợ 635 Chi theo đơn đặt hàng của nhà nước, hoặc
Nợ 631 Chi HĐ SXKD
Có 153
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Định khoản các NV

Chào bạn!
Theo mình thì ĐK như sau:
N 153
C 331
Chi phí vận chuyển trả bàng tiền mặt:
N 627
C 111
vì theo mình thì công cụ dụng cụ thường đưa vào TK 627 sản xuất chung,theo các bạn thì thế nào.
Mua CC_DC trị giá 3.000.000 đ, chưa trả tiền, chi phí V/C 50.000 đ
ĐK :
Nợ 153 (CC-DC) 3.000.000
Nợ 153 (CPVC) 50.000
Nợ 133 (GTGT) 300.000
Có 331 3.300.000
Có 111 50.000
 
Ðề: Định khoản các NV

Mua CC_DC trị giá 3.000.000 đ, chưa trả tiền, chi phí V/C 50.000 đ
ĐK :
Nợ 153 (CC-DC) 3.000.000
Nợ 153 (CPVC) 50.000
Nợ 133 (GTGT) 300.000
Có 331 3.300.000
Có 111 50.000

Trường hợp này của bạn nà đưa chi phí vận chuyển vào nguyên giá của CCDC rồi. Mà bạn đã biết 30.000.000 đ là giá đã có thuế hay chưa có thuế mà bạn đưa số tiền vào thế.
 
Ðề: Định khoản mua CCDC

Các NV sau định khoản như thế nào?Mua công cụ trị giá 3000000 chưa trả tiền cho người bán,chi phí vận chuyể trả bằng tiên mặt 50000.
nợ tk 153: 3050000
có tk 331: 3000000
có tk 111: 50000
nghiệp vụ này quá đơn giản mà, mình nghĩ chỉ định khoản thế này là ok rồi.
 
Ðề: Định khoản các NV

chào cả nhà!
Cả nhà ơi đinh khoản hộ mình nghiệp vụ: Khấu trừ tiền BHXH, BHYT vào lương CBCNV là 21.600.000 đ. Yêu cầu định khoản:
Tớ ghi : Nợ TK334: 21.600.000
Có TK 3383: tỷ lê???
Có TK 3384: tỷ lệ ??
mong sự giúp đỡ

tỷ lệ quy định của nhà nước cho BHYT,BHXH.KPCD là 25% trên tổng số lương trả cho CBCNV
trong đó doanh nghiệp chịu 19%*lương CBCNV,người lao động chịu 6%*lương CBCNV
tỷ lệ là:
doanh nghiệp : 3382 là 2%:3383 là 15%;3384 là 2%
người lao dộng : 3382 là 0%; 3383 là 5%;3384laf 1%
-----------------------------------------------------------------------------------------
Các NV sau định khoản như thế nào?Mua công cụ trị giá 3000000 chưa trả tiền cho người bán,chi phí vận chuyể trả bằng tiên mặt 50000.
nghiệp vụ này nếu có thuế 10% định khoản như sau:
Nợ 153 : 3.000.000
có 133 : 300.000
có 331 : 3.300.000
Nợ 153: 50.000
có 111: 50.000
nếu ko có thuế sẽ dịnh khoản:
Nợ 153 :3.000.000
có 331: 3.000.000
chi phi vận chuyển:
nợ 153 : 50.000
có 111 : 50.000
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Định khoản các NV

Chào bạn!
Theo mình thì ĐK như sau:
N 153
C 331
Chi phí vận chuyển trả bàng tiền mặt:
N 627
C 111
vì theo mình thì công cụ dụng cụ thường đưa vào TK 627 sản xuất chung,theo các bạn thì thế nào.
mình nghĩ:
-nợ tk 153
có tk 331
-nợ tk 153
có tk 111
 
Ðề: Định khoản mua CCDC

Mua nguyên vật liệu chưa thanh toán:
Nợ 153: 3000000
Co 331: 3000000
Chi phí vận chuyển:
Nợ 153: 500000
Có 111: 500000
 
Ðề: Định khoản các NV

chào cả nhà!
Cả nhà ơi đinh khoản hộ mình nghiệp vụ: Khấu trừ tiền bhxh, bhyt vào lương cbcnv là 21.600.000 đ. Yêu cầu định khoản:
Tớ ghi : Nợ tk334: 21.600.000
có tk 3383: Tỷ lê???
Có tk 3384: Tỷ lệ ??
Mong sự giúp đỡ

nợ tk 334 : 21.600.000
có tk 3383 : 18.000.000
có tk 3384 : 3.600.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top