Định khoản mua CCDC

sinhvienpy89

Mỗi ngày 1 điều mới
Hội viên mới
Các NV sau định khoản như thế nào?Mua công cụ trị giá 3000000 chưa trả tiền cho người bán,chi phí vận chuyể trả bằng tiên mặt 50000.
 
Ðề: Định khoản các NV

Các NV sau định khoản như thế nào?Mua công cụ trị giá 3000000 chưa trả tiền cho người bán,chi phí vận chuyể trả bằng tiên mặt 50000.
Chào bạn!
Theo mình thì ĐK như sau:
N 153
C 331
Chi phí vận chuyển trả bàng tiền mặt:
N 627
C 111
vì theo mình thì công cụ dụng cụ thường đưa vào TK 627 sản xuất chung,theo các bạn thì thế nào.
 
Ðề: Định khoản các NV

Chào bạn!
Theo mình thì ĐK như sau:
N 153
C 331
Chi phí vận chuyển trả bàng tiền mặt:
N 627
C 111
vì theo mình thì công cụ dụng cụ thường đưa vào TK 627 sản xuất chung,theo các bạn thì thế nào.

Bạn phải phân biệt CCDC đó nhập kho hay dùng luôn, phân bổ 1 lần hay nhiều lần
- Nếu dùng luôn:
N153: CCDC nhập kho
N641,642,627...: dùng luôn
N133:Thuế VAT
C331
- Nếu phân bổ nhiều lần:
N142 (242): chi phí trả trước
N133
C331
Hàng tháng phân bổ vào CP:
N627,641,642...
C142 (242)
Chi phí vận chuyển bạn có thể cho thẳng vào chi phí hoặc phân bổ tuỳ thuộc vào hoạt động của cty.
 
Ðề: Định khoản các NV

các bác ah chi phí vận chuyển đưa vào giá vốn mua hàng lun
 
Ðề: Định khoản các NV

mua công cụ dụng cụ về nhập kho S
NỢ 153 3000000
NỢ 133 300000
CÓ 331 3300000
CHI PHÍ VẬN CHUYỂN
NỢ 153 50000
NỢ 111 50000

còn nếu mua về sử dụng liền thì
nợ 627
nợ 133
có 331
 
Ðề: Định khoản các NV

chào cả nhà!
Cả nhà ơi đinh khoản hộ mình nghiệp vụ: Khấu trừ tiền BHXH, BHYT vào lương CBCNV là 21.600.000 đ. Yêu cầu định khoản:
Tớ ghi : Nợ TK334: 21.600.000
Có TK 3383: tỷ lê???
Có TK 3384: tỷ lệ ??
mong sự giúp đỡ
 
Ðề: Định khoản các NV

Bạn phải phân biệt CCDC đó nhập kho hay dùng luôn, phân bổ 1 lần hay nhiều lần
- Nếu dùng luôn:
N153: CCDC nhập kho
N641,642,627...: dùng luôn
N133:Thuế VAT
C331
- Nếu phân bổ nhiều lần:
N142 (242): chi phí trả trước
N133
C331
Hàng tháng phân bổ vào CP:
N627,641,642...
C142 (242)
Chi phí vận chuyển bạn có thể cho thẳng vào chi phí hoặc phân bổ tuỳ thuộc vào hoạt động của cty.
Bạn ơi đúng là mua công cụ về nhập kho.Nhung sao lại có VAT trong này.Trong đề đâu có đề cập đến cái NV này.
 
Ðề: Định khoản các NV

chào bạn!

Theo mình định khoản :
N153
C331
N627
C111
 
Ðề: Định khoản các NV

Bạn phải nõi rõ HĐ của bạn là thông thường hay HĐ GTGT? 3.000.000 đã bao gồm thuế hay chưa bao gồm thuế?
1/ Nếu là HĐTT thì bạn hạch toán như sau:
* Nếu nhập kho
N153: 3.000.000
C331: 3.000.000
Xuất kho
Nợ:641,642,627
có: 153
* Nếu dung lun không qua nhập kho
Nợ:641,642,627
có: 331

2/ Nếu là HĐGTGT
* Nhập kho
N153:
Nợ 1331
C331:
Xuất kho
Nợ:641,642,627
có: 153
* Không qua nhập kho
Nợ:641,642,627
Nợ: 133
có: 331

3/ chi phí vận chuyển
Nợ 627
nơ 133
có 331
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Định khoản các NV

mua công cụ dụng cụ về nhập kho S
NỢ 153 3000000
NỢ 133 300000
CÓ 331 3300000
CHI PHÍ VẬN CHUYỂN
NỢ 153 50000
NỢ 111 50000
Mua ccdc
N 153 : 3.000.000
C 331 :3.000.000
Chi phí vận chuyển
N 153 : 50.000
C 111 : 50.000
 
Ðề: Định khoản các NV

Bạn phải nõi rõ HĐ của bạn là thông thường hay HĐ GTGT? 3.000.000 đã bao gồm thuế hay chưa bao gồm thuế?
1/ Nếu là HĐTT thì bạn hạch toán như sau:
* Nếu nhập kho
N153: 3.000.000
C331: 3.000.000
Xuất kho
Nợ:641,642,627 (Tùy sử dụng bộ phận nào)
có: 153
* Nếu không nhập kho (Thường thì xuất thẳng để sử dụng cho bộ phận)
Nợ:641,642,627 (Tùy sử dụng bộ phận nào)
có: 331

2/ Nếu là HĐGTGT
* Nhập kho
N153:
Nợ 1331
C331:
Xuất kho
Nợ:641,642,627 (Tùy sử dụng bộ phận nào)
có: 153
* Không nhập kho (Thường thì xuất thẳng để sử dụng cho bộ phận)
Nợ:641,642,627 (Tùy sử dụng bộ phận nào)
Nợ: 133
có: 331

3/ Chi phí vận chuyển
Nợ 641,642,627 (Tùy sử dụng bộ phận nào)
nơ 133 (Nếu HĐGTGT)
có 331


Không biết tình yêu có khấu hao?
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng.!
 
Ðề: Định khoản các NV

mua CCDC:N153/C331
chi phí vận chuyển:N153/C111
 
Ðề: Định khoản các NV

Các NV sau định khoản như thế nào?Mua công cụ trị giá 3000000 chưa trả tiền cho người bán,chi phí vận chuyể trả bằng tiên mặt 50000.

1-Mua công cụ trị giá 3000000 chưa trả tiền cho người bán : ghi nợ 153,133/ghi có 331
2- chi phí vận chuyển trả bằng tiên mặt 50000 : ghi nợ 641.642,133/ghi có 111
 
Ðề: Định khoản các NV

Mua ccdc
N 153 : 3.000.000
C 331 :3.000.000
Chi phí vận chuyển
N 153 : 50.000
C 111 : 50.000
Bạn ơi.Tại chỗ chi phí vân chuyển mọi người thường đưa vào TK 627 tai sao lại đưa vào TK 152 tính luôn vào công cụ dụng cụ.
 
Ðề: Định khoản các NV

tại sao phí vận chuyển lại đưa vào 627 vậy?
 
Ðề: Định khoản các NV

chào cả nhà!
Cả nhà ơi đinh khoản hộ mình nghiệp vụ: Khấu trừ tiền BHXH, BHYT vào lương CBCNV là 21.600.000 đ. Yêu cầu định khoản:
Tớ ghi : Nợ TK334: 21.600.000
Có TK 3383: tỷ lê???
Có TK 3384: tỷ lệ ??
mong sự giúp đỡ

Bạn phải định khoản thế này:
Nợ 334: 1.296.000 (Trích BHXH, BHYT trừ lương CNV 6%)
Có 3383: 1.080.000 (BHXH 5%)
Có 3384: 216.000 (BHYT 1%)

Không biết đúng không.
 
Ðề: Định khoản các NV

chi phí vận chuyển
Nợ 627
nơ 133
có 331
chỗ này sai rồi bác ak.

Nợtk 152
Nợtk 133 ( nếu có )
Cótk (liên quan)
 
Ðề: Định khoản các NV

Các NV sau định khoản như thế nào?Mua công cụ trị giá 3000000 chưa trả tiền cho người bán,chi phí vận chuyể trả bằng tiên mặt 50000.

Chào bạn !
Phần chi phí vận chuyển sẽ đuợc tính vào giá trị của công cụ luôn bạn àh. Vì vậy, bạn hạch toán:
N153
N133
C331
 
Ðề: Định khoản các NV

Bạn ơi.Tại chỗ chi phí vân chuyển mọi người thường đưa vào TK 627 tai sao lại đưa vào TK 152 tính luôn vào công cụ dụng cụ.
Chi phí vận chuyển cho lun vô giá vốn đó bạn.
a.N153/C331
b.N 153/C111:lala::taptheduc::mua:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top