điều kiện để thanh toán các hóa đơn cũ sau khi chuyển đổi pháp nhân

lenha187

New Member
Hội viên mới
Cty mình còn nợ CTy A theo các hóa đơn đã xuất, nay Cty A thông báo sáp nhập vào Cty B (với mã số thuế khác), yêu cầu Cty mình thanh toán các hóa đơn còn nợ theo số TK ngân hàng Cty B. Vậy Cty mình cần yêu cầu các văn bản, chứng từ pháp lý gì để hợp thức việc thanh toán! Xin cảm ơn
 

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Cty mình còn nợ CTy A theo các hóa đơn đã xuất, nay Cty A thông báo sáp nhập vào Cty B (với mã số thuế khác), yêu cầu Cty mình thanh toán các hóa đơn còn nợ theo số TK ngân hàng Cty B. Vậy Cty mình cần yêu cầu các văn bản, chứng từ pháp lý gì để hợp thức việc thanh toán! Xin cảm ơn

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

“Điều 195 sáp nhập doanh nghiệp

2. Thủ tục sáp nhập công ty được quy định như sau:

c) Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại;
công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.”

Theo điều này thì bạn thanh toán cho bên Cty B là hợp lý

Ngoài ra, căn cứ Điều 61 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp. "2. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Bên cạnh hồ sơ chứng minh việc sáp nhập, bạn kiểm tra xem công ty A còn hoạt động không nhé. Theo điều 61, thì công ty A này phải đóng cửa rồi.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top