Dịch dùm em sang tiếng Anh

stupid2111

New Member
Hội viên mới
Em muốn dịch sang tiếng Anh: "SỔ CHI TIẾT PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG" và "SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN"?
Thanks a lot!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top