Công thức đánh giá chênh lệch cuối năm TK 131

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Công thức đánh giá chênh lệch cuối năm TK 131

———

*Đối với 131:

1. Tỉ giá ghi sổ sách < tỉ giá cuối năm ngân hàng => Lãi
: Nợ 131/ Có 413 = số lượng x (tỉ giá cuối năm ngân hàng - Tỉ giá ghi sổ sách ) & Nợ TK 413/ Có TK 515

———

*Ví dụ: TK Nợ 131=100 usd tỉ giá ghi sổ = 22,270 Dư Nợ TK 131= 2,227,000, tỉ giá cuối năm ngân hàng 22,810

Nợ TK 131/ Có TK 413=100x(22,810-22,270)= 54,000 => Nợ TK 413/ Có TK 515 = 54,000

= > Như vậy Công Nợ khách hàng TK 131 tăng lên là: Từ Nợ 131=2,227,000 + 54,000= 2,281,000

———

2. Tỉ giá ghi sổ sách > tỉ giá cuối năm ngân hàng => Lỗ: Nợ 413/ Có 131= số lượng x (Tỉ giá ghi sổ sách - tỉ giá cuối năm ngân hàng ) & Nợ TK 635/ Có TK 413

*Ví dụ: TK Nợ 131=100 usd tỉ giá ghi sổ = 22,270 Dư Nợ TK 131= 2,227,000, tỉ giá cuối năm ngân hàng 22,000

Nợ TK 413/ Có TK 131=100x(22,270-22,000)= 27,000 => Nợ TK 635/ Có TK 413 = 27,000

-> Như vậy Công Nợ khách hàng TK 131 giảm xuống là: Từ Nợ 131=2,227,000-27,000= 2,200,000

-> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top