Có cần xuất hóa đơn GTGT đối với khoản hỗ trợ chi phí bán hàng?

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Công ty TNHH MTV Vamiocco ký hợp đồng làm nhà phân phối với Chi nhánh Công ty TNHH Denso Việt Nam tại Hà Nội.Nhằm hỗ trợ đại lý phát triển thị trường và thúc đẩy doanh số bán hàng, Chi nhánh Công ty TNHH Denso Việt Nam tại Hà Nội áp dụng chương trình hỗ trợ chi phí bán hàng cho đại lý của nhà phân phối và nhân viên thị trường. Hàng tháng, chi phí này được chuyển giao vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Vamiocco. Vậy, Công ty có phải xuất hóa đơn GTGT khi nhận được chi phí trên không?

hoa don.jpg

Cục Thuế TP. Hà Nội có trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

Tại Điều 5 quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định...

Ví dụ 15: Công ty cổ phần Sữa ABC có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ cho Công ty) thì khi nhận tiền, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định.".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Vamiocco ký hợp đồng là nhà phân phối với Công ty TNHH Denso Việt Nam tại Hà Nội (CN Công ty Denso) để thực hiện dịch vụ cho CN Công ty Denso và hàng tháng nhận một khoản tiền từ CN Công ty Denso thì Công ty Vamiocco phải lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với khoản tiền nhận được nêu trên.

Nguồn: Chính Phủ. VN
 

toanphansy

New Member
Hội viên mới
Anh chị nào hướng dẫn cách hạch toán đúng đối với nghiệp vụ trên được không ạ.
Cá nhân em nghĩ hạch toán bên Vamiocco sẽ là :
Lúc nhận tiền: Nợ TK 111 Có TK 3388
Lúc chi cho hđ bán hàng: Nợ TK 3388 Có TK111
Cuối đợt bán hàng nếu còn dư 3388 thì k/c: Nợ 3388 Có 711
Mọi người nghĩ sao ạ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top