chi phí nộp thuế môn bài

longnguyen86

New Member
Hội viên mới
các bạn cho m hỏi :cty mình thành lập 11/2012 mà tới tháng 5/2013 mới nộp tiền thuế môn bài của 2 năm là 1.500.000 +tiền phạt hành chính
vậy mình phản ánh khoản thuế trên vào sổ sách như thế nào ?và làm báo cáo tài chính năm 2012 như thế nào?
BCTC năm 2012 đã nộp qua mạng trong đó phần nội dung nộp ngân sách tiền thuế môn bài ghi là 1.000.000 kết chuyển sang chi phí quản lý thành 1.000.000, ko có doanh thu và chi phí gì thêm=>lỗ (1.000.000) nhưng tiền đó chưa nộp tiền đến tháng 5/2013 mới nộp. mà khoản tiền môn bài cũng không đúng, số đúng phải là:500.000
vậy tình huống trên m phải xử lý thế nào?các bạn góp ý giúp m với
 

Gio Bien

New Member
Hội viên mới
Ðề: chi phí nộp thuế môn bài

Công ty bạn thành lập tháng 11/2012, được gộp báo cáo tài chính của 2 tháng năm 2012 vào năm 2013.
Nhưng đã nộp báo cáo năm 2012 rồi, lại nhằm chi phí thuế môn bài.
Bạn nên làm lại báo cáo tài chính năm 2012 theo số đúng nộp lại điều chỉnh.
 

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Ðề: chi phí nộp thuế môn bài

Căn cứ: công ty thành lập thuộc 06 tháng cuối năm nên đóng 50%
Mức thuế phải đóng: Kê khai + nộp thuế môn bài
Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế Môn bài cả năm
- Bậc 1 Trên 10 tỷ = 3.000.000
- Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ = 2.000.000
- Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ = 1.500.000
- Bậc 4 Dưới 2 tỷ = 1.000.000
Nếu giấy phép rơi vào 1/1/2012 đến 30/06/2012 thì bạn phải đóng 100% đồng
Nếu rơi vào 1/7/2013 đến 31/12/2012 bạn được giảm 50% số tiền phải đóng

Tháng 11/2012
Vốn góp kinh doanh
Nợ 111/ có 411=?
Chí phí thuế môn bài phải nộp:
Nợ 6425/ có 3338=500.000
Do ko có phát sinh gì thêm:
Nợ 911/ có 6425=500.000
Lỗ : Nợ 4212/ có 911=500.000

= > nếu kho phát sinh thêm bất cứ chi phí nào => lỗ bằng đúng khoản thuế môn bài:-(500.000) của báo cáo tài chính


Đầu tháng 1/2013
Chi phí thuế môn bài phải nộp năm 2013
Nợ 6425/ có 3338=1.000.000
Tháng 5/2013
Nộp thuế môn bài:
Nợ 3338/ có 111=1.500.000

Khoản tiền phạt:
Nợ 811/ có 3339=?
Nộp phạt:
Nợ 3339/ có 111=?
Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.1.7 chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 25%
= > với cách này chỉ cần mởi chi tiết cho 811 ( 8111 chi phí hợp lý , 8112 chi phí không hợp lý) => như vậy sẽ tiện cho việc phần biệt chi phí không bị lẫn lộn, và tổng hợp, cách làm này nó đúng với chuẩn mực kế toán vì đó là một khoản chi phí phát sinh khi lên bẳng cân đối kế toán thì số liệu của 421 trên bảng cân đối kế toán năm sẽ khớp với tời phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 03-1A_TNDN
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top