Chi phí hỗn hợp tính theo phương pháp bình phương bé nhất

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
Phương pháp bình phương bé nhất sử dụng phương trình biến thiên của chi phí hỗn hợp dựa trên sự tính toán của phương trình tuyến tính trong phân tích thống kê, sử dụng các số liệu chi phí đã được thu thập nhằm đưa ra phương. trình có dạng Y = aX + B như hai phương pháp cực đại, cực tiểu và phương pháp đồ thị phân tán đã được trình bày ở trên. Khái niệm về bình phương bé nhất có nghĩa là tổng của các bình phương của các độ lệch giữa các điểm với đường hồi quy là nhỏ nhất so với bất kỳ một đường biểu diễn nào khác.

Từ phương trình tuyến tính căn bản này và tập hợp n phần tử quan sát ta có hệ phương trình như sau:

Σxy = bΣx+ aΣx2 (1)
Σy = nb + aΣx (2)

Như vậy Y là biến số phụ thuộc, là phương trình chi phí dự đoán, Y phụ thuộc vào X, X là biến số độc lập, X là nguyên nhân tạo ra Y Giải hệ thống phương trình này ta sẽ xác định được các yếu tố a và B, từ đó lập được phương trình hỏi quy thích hợp.

Ví dụ 2.8:

Ta lấy lại số liệu về chi phí bảo trì của công ty M ở trên với n = 12 tháng
Từ số liệu gốc đã có, lập bảng tính toán như sau:

Tháng (n)
Số giờ lao động trực tiếp
(đvt: giờ)​
CP bảo trì
(đvt: 1.000đ)​
xy​
x2​
111,02.65029.150121,00
210,02.50025.000100,00
313,03.15040.950169,00
411,52.70031.050132,25
514,03.35046.900196,00
612,52.90036.250156,25
711,02.65029.150121,00
812,02.90024.800144,00
913,53.25043.875182,25
1014,53.40049.300210,25
1111,52.70031.050132,25
1215,03.50052.500225,00
Tổng149,535.650449.9751.889,25


Thay số liệu đã tính được trên bảng vào phương trình (1) và (2), ta có hệ phương trình như sau:
449.975 = 149, 5b + 1.889, 25a (1)
35.65 = 12b + 149,5a (2)

Để giải hệ phương trình này nhân (x) phương trình (1) với 12 và nhân (x) phương trình (2) với 149,5, ta được:

5.399.700 = 1.794b + 22.671a (1)
5.329.675 = 1.794b + 22.35,25a (2)

Lấy (1) (2): 70.025 = 320,75a
a = 70.025/320,75 = 218,32

Như vậy, tổng biến phí bảo trì là 218.320 đ tính cho 100 giờ máy, nếu tính cho một giờ máy sẽ là 2.183,2 đ.
Định phí sẽ được tính như sau:

Thay giá trị a = 218, 32 vào phương trình (2), ta có:
32.650 = 12b + 32.638, 84
=> 12b = 3.011, 16
=> b = 250, 93

Định phí của chi phí bảo trì là: 260.930 đồng mỗi tháng

Như vậy, phương trình cần tim có dạng
y = 2.183,2x + 250.930
Từ phương trình đã lập, nếu như giả định ở một tháng nào đó phát sinh | 1300 giờ lao động trực tiếp thì chi phí bảo trì máy móc, thiết bị sẽ được xác định như sau:

Định phí 250.930đ
Biến phí (1.300g × 2 183,2d) 2.838.090đ
Tổng chi phí ước tính 3.089.090đ

Minh họa 2.13: Phương pháp bình phương bé nhất

9IGhq0Yp7aHqF-rKjMWKPPLWeaSdH8R9KZ_h2re8x3Utg6EldcxRErp9_nJf6lT-JxeSCjplLN8-e1sZZQs6FNLakXvsOYhXR6NCQ_3cFNQaSczI6c46FgKI6Yxcj7T55UuY7Q-s7HBpC33RxB4Q9-w

Số giờ lao động
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top