Chi hỗ trợ nhà phân phối và chi phí tổ chức tham quan du lịch

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Để hỗ trợ nhà phân phối, đại lý của công ty trong việc phát triển thị trường, quản lý chăm sóc hệ thống phân phối, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, hàng năm công ty công khai chính sách chi hỗ trợ cho nhà phân phối, đại lý theo sản lượng tiêu thụ. Nếu nhà phân phối, đại lý mua đạt sản lượng nhất định sẽ nhận được một khoản hỗ trợ nhất định tính trên sản lượng. Hình thức chi trả có thể bằng tiền, cấn trừ công nợ hoặc tổ chức tham quan du lịch (trong hoặc ngoài nước).

H%C6%B0%C6%A1%CC%81ng%20d%C3%A2%CC%83n%20vi%C3%AAn%20du%20li%CC%A3ch.jpg


Mức sản lượng nhất định để hưởng khoản hỗ trợ sẽ quy định cụ thể theo từng năm căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty. Như vậy, Công ty chúng tôi muốn hỏi những khoản chi phí hỗ trợ bằng tiền hoặc tổ chức cho nhà phân phối, đại lý tham quan du lịch đạt điều kiện theo chính sách bán hàng nêu trên có phải là hoạt động khuyến mãi không? Và khoản chi phí hỗ trợ này có đủ điều kiện là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không?

Định kỳ năm (5) năm một lần, Công ty chúng tôi có khoản chi phí tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Công ty. Trong đó bao gồm các chi phí tổ chức sự kiện, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao và toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở cho cán bộ công nhân viên tham dự lễ kỷ niệm.Việc tổ chức lễ kỷ niệm được quy định cụ thể trong Thỏa ước lao động của Công ty. Các chi phí có đầy đủ hóa đơn và chứng từ thanh toán không bằng tiền mặt đối với các hóa đơn từng lần từ trên 20 triệu trở lên. Như vậy, khoản chi nêu trên Công ty có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không?

Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn:
Tại Công văn số 1437/CT-TTHT ngày 24/3/2017 Cục thuế đã trả lời vấn đề Công ty hỏi như sau:

...tham chiếu nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số4997/TCT-DNL ngày 26/11/2015, vấn đề Công ty hỏi liên quan đến việc xác định chi phí tính thuế TNDN được thực hiện như sau:
1. Đối với khoản chi phí hỗ trợ khách hàng nhằm mục đích phát triển thị trường, quản lý chăm sóc hệ thống phân phối, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, theo đó nếu khách hàng mua đạt đến một sản lượng nhất định thì sẽ nhận được một khoản tiền hỗ trợ nhất định tính trên sản lượng thì khoản tiền hỗ trợ chi phí này không phải là hoạt động khuyến mại và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếuđáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78 nêu trên.

Riêng đối với trường hợp hỗ trợ bằng hình thức tổ chức dịch vụ tham quan du lịch cho khách hàng (cung ứng dịch vụ tham quan du lịch không thu tiền hoặc tặng phiếu sử dụng dịch vụ tham quan du lịch) thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại và khuyến mại tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP nêu trên

2. Đối với những khoản chi phí có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động nhân dịp tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Công ty như: Chi phí đi lại, ăn, ở chi trực tiếp cho cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty về tham dự lễ kỷ niệm thì được chấp nhậntính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đápứngđiều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư78và đảm bảo tổng các khoản chi có tính chất phúc lợikhông quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp theoquy định tại Khoản2.30Điều 6 Thông tư 78 nêu trên.

Đối với các khoản chi phí chung để tổ chức sự kiện, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm ngày thành lập Công tynếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78 thì được chấp nhận tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Vậy Cục Thuế đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtcó liên quanđã được trích dẫn và nội dung hướng dẫn tại công văn số 1437/CT-TTHT nêu trên./.

Nguồn: Dân Kế Toán Tổng Hợp

 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top