BT KTTC1: bán hàng không qua kho

Đan Thy

Member
Hội viên mới
Doanh nghiệp K tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, trong kỳ có tài liệu sau:

Mua hàng nhận trực tiếp tại kho của đơn vị bán A số lượng 10.000 đơn vị, giá mua chưa thuế 11.000/ đơn vị, thuế suất thuế GTGT 5% chưa trả tiền. Một nửa số hàng này được giao ngay cho đơn vị mua B (tại kho của đơn vị bán A), giá bán chưa thuế 13.000đ/ đơn vị, thuế suất thuế GTGT 5% chưa thu tiền. Số hàng còn lại chuyển đến đơn vị mua C (đơn vị C chưa nhận hàng). Chi phí vận chuyển bằng tiền tạm ứng 360.000đ.
Đơn vị C chấp nhận mua toàn bộ số hàng. Doanh nghiệp K đã xuất hóa đơn, giá bán chưa thuế 15.000đ/ đơn vị, thuế suất GTGT 5%.
Yêu cầu: Tính toán định khoản tình hình trên theo quy định Việt Nam.

Bài làm

Mua hàng nhận trực tiếp tại kho của đơn vị bán A số lượng 10.000 đơn vị, giá mua chưa thuế 11.000/ đơn vị, thuế suất thuế GTGT 5% chưa trả tiền.

Một nửa số hàng này được giao ngay cho đơn vị mua B (tại kho của đơn vị bán A), giá bán chưa thuế 13.000đ/ đơn vị, thuế suất thuế GTGT 5% chưa thu tiền.

(1).Hóa đơn mua hàng
Nợ TK 632
55.000.000​
Nợ TK 133
2.750.000​
Có TK 331(A)57.750.000
(2).Hóa đơn bán hàng
Nợ TK 131(B)
68.250.000​
Có TK 51165.000.000
Có TK 333113.250.000

(b)Số hàng còn lại chuyển đến đơn vị mua C (đơn vị C chưa nhận hàng).
(3).Hóa đơn mua hàng
Nợ TK 15755.000.000
Nợ TK 1332.750.000
Có TK 331(A)57.750.000
(4).Phiếu chi
Nợ TK 157360.000
Có TK 141360.000

Đơn vị C chấp nhận mua toàn bộ số hàng. Doanh nghiệp K đã xuất hóa đơn, giá bán chưa thuế 15.000đ/ đơn vị, thuế suất GTGT 5%.
(5).Hóa đơn bán hàng
Nợ TK 131(C)
78.750.000​
Có TK 51175.000.000
Có Tk 333113.750.000
(6).Hóa đơn mua hàng
Nợ TK 632
55.000.000​
Có TK 15755.000.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top