Bộ Tài Chính hướng dẫn ghi dòng thuế suất đối với hóa đơn hàng khuyến mãi?

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh đều muốn xây chương trình khuyến mãi để kích thích tiêu dùng và tăng doanh thu cho công ty.

thu%25E1%25BA%25BF.jpg

(Ảnh: Internet)

Luật Thương mại 2005 và Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về một số hình thức khuyến mãi như:
  • Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
  • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)
  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đồng thời, để áp dụng các chính sách thuế đối với chương trình khuyến mãi thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại quy định tại điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ thì:

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Căn cứ quy định tại điểm b, đ khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

"Điều 10. Nội dung của hóa đơn

6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

b) Thuế suất thuế giá trị gia tăng: Thuế suất thuế giá trị gia tăng thể hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế giá trị gia tăng tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

đ) Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng."


Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về giá tính thuế:

Điều 7. Giá tính thuế

5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); ...


Như vậy đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, công ty phải lập hóa đơn và giá tính thuế được xác định bằng 0. Trên thực tế, khi lập hóa đơn, cột đơn giá, thành tiền, tổng tiền chưa bao gồm thuế sẽ điền 0. Tuy nhiên tới dòng thuế suất, nhiều bạn kế toán sẽ băn khoăn vì không biết chọn mức thuế suất như thế nào. Trước đây, hầu hết các DN đề gạch chéo phần thuế suất đối với trường hợp này. Hiện tại đang áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, DN chỉ có thể lựa chọn các mức thuế suất như 0%, 5%, 10%, KCT, KKKNT, KHAC:AB.CD%.

Để giải quyết tình huống trên, các bạn cùng xem câu trả lời của bộ tài chính đăng tải trên trang web ngày 14/11/2023 về tình huống trên nhé.

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán và sửa chữa xe ô tô, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP. Công ty có đăng ký chương trình khuyến mại quà tặng gói dịch vụ ưu đãi, vật phẩm theo NĐ 81/2018, theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0), tại trường "Thuế Suất" phải ghi như thế nào cho đúng ? Tại Phụ lục V, quyết định 1450/QĐ-TCT có 6 danh mục thuế suất. Vậy hàng khuyến mại không thu tiền thì trên hóa đơn điện tử tại trường " Thuế suất" thuộc danh mục số mấy trong danh sách?

Bộ tài chính trả lời:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có đăng ký chương trình khuyến mãi quà tặng gói dịch vụ ưu đãi, vật phẩm theo đúng quy định của pháp luật về thương mại thì khi xuất hàng Công ty phải lập hóa đơn trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng hóa xuất khuyến mãi, làm hàng mẫu, quảng cáo, cho, tặng khách hàng chỉ tiêu đơn giá, thành tiền, tổng tiền thanh toán ghi bằng không (0), dòng thuế suất ghi tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, khi lập hóa đơn hàng khuyến mãi, dòng giá tính thuế được xác định bằng 0, dòng thuế suất ghi mức thuế suất tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ. Ví dụ, hàng hóa đó khi bán chịu thuế suất GTGT 10% thì khi lập hóa đơn hàng khuyến mãi, giá tính thuế bằng 0, thuế suất 10%.

Tham khảo hướng dẫn của BTC tại link sau:

https://www.mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/142375

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

https://vinatas.com.vn/tu-van-thue/

Hoặc các khóa học của CleverCFO theo đường link sau:

https://clevercfo.com/
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top