Bảng tính giá thành công ty sản xuất bằng Excel

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Các bạn tham khảo bảng tính giá thành cho doanh nghiệp sản xuất bằng Excel. Cấu trúc của bảng tính giá thành gồm 4 phần

Tinh-Gia-Thanh_SX-Excel.jpg
 • Kế hoạch sản xuất: Lượng thành phẩm nhập kho thực tế được cập nhật vào bảng kế hoạch sản xuất. Ở các phần mềm kế toán hiện hành, các bạn có thể nhập ở mục "Nhập kho thành phẩm từ sản xuất - (Ví dụ ở phần mềm Bravo)
 • Chi phí nhân công: Có 2 phần là định mức nhân công để sản xuất 1 sản phẩm và lượng giờ công hao phí cho các sản phẩm, được cập nhật để xác định chi phí nhân công theo công thức: Chi phí nhân công = Số lượng sản phẩm nhập X định mức tiêu hao x giá nhân công
 • Chi phí nguyên vật liệu: Cũng chia thành định mức và giá, ở đây tác giả sử dụng hàm match lồng vào vlookup để lấy giá theo tháng hơi làm rối các bạn chưa sử dụng hàm này bao giờ. Các bạn có thể làm đơn giản hơn bằng cách lấy cột tham chiếu là "tháng hiện hành + 1"
 • Cuối cùng là bảng tính giá thành
Các bạn tải file về để xem chí tiết nhé. Nếu có vấn đề gì thì cùng trao đổi thêm.
 

Đính kèm

 • Tinh_Gia_Thanh_Cty_SX_Excel.rar
  27.5 KB · Lượt xem: 39,504
Cảm ơn anh DatLam về file tính giá thành, File của a thực sự rất cần thiết cho e, a có thể chỉ e cách sử dụng file này được không ah
 
bạn DatLam, mình muốn hỏi Bảng tính Z của bạn , chi phí chung tạp hợp vào đâu ? Trường hợp mình có SP dở CK thì thể hiện ntn ? Bạn có HD sử dụng chi tiết show cho ae nhé.
 
Các bạn tham khảo bảng tính giá thành cho doanh nghiệp sản xuất bằng Excel. Cấu trúc của bảng tính giá thành gồm 4 phần

 • Kế hoạch sản xuất: Lượng thành phẩm nhập kho thực tế được cập nhật vào bảng kế hoạch sản xuất. Ở các phần mềm kế toán hiện hành, các bạn có thể nhập ở mục "Nhập kho thành phẩm từ sản xuất - (Ví dụ ở phần mềm Bravo)
 • Chi phí nhân công: Có 2 phần là định mức nhân công để sản xuất 1 sản phẩm và lượng giờ công hao phí cho các sản phẩm, được cập nhật để xác định chi phí nhân công theo công thức: Chi phí nhân công = Số lượng sản phẩm nhập X định mức tiêu hao x giá nhân công
 • Chi phí nguyên vật liệu: Cũng chia thành định mức và giá, ở đây tác giả sử dụng hàm match lồng vào vlookup để lấy giá theo tháng hơi làm rối các bạn chưa sử dụng hàm này bao giờ. Các bạn có thể làm đơn giản hơn bằng cách lấy cột tham chiếu là "tháng hiện hành + 1"
 • Cuối cùng là bảng tính giá thành
Các bạn tải file về để xem chí tiết nhé. Nếu có vấn đề gì thì cùng trao đổi thêm.
fgfd
 
không có định mức nhân công thì sửa phân bổ theo NVL
 
hay. nhưng em muốn xin một file hướng dẫn tính giá thành đối với công ty em sản xuất thuốc bảo vệ thực vật nhưng lại thuê đơn vị khác gia công
 
Các bạn tham khảo bảng tính giá thành cho doanh nghiệp sản xuất bằng Excel. Cấu trúc của bảng tính giá thành gồm 4 phần


 • Kế hoạch sản xuất: Lượng thành phẩm nhập kho thực tế được cập nhật vào bảng kế hoạch sản xuất. Ở các phần mềm kế toán hiện hành, các bạn có thể nhập ở mục "Nhập kho thành phẩm từ sản xuất - (Ví dụ ở phần mềm Bravo)
 • Chi phí nhân công: Có 2 phần là định mức nhân công để sản xuất 1 sản phẩm và lượng giờ công hao phí cho các sản phẩm, được cập nhật để xác định chi phí nhân công theo công thức: Chi phí nhân công = Số lượng sản phẩm nhập X định mức tiêu hao x giá nhân công
 • Chi phí nguyên vật liệu: Cũng chia thành định mức và giá, ở đây tác giả sử dụng hàm match lồng vào vlookup để lấy giá theo tháng hơi làm rối các bạn chưa sử dụng hàm này bao giờ. Các bạn có thể làm đơn giản hơn bằng cách lấy cột tham chiếu là "tháng hiện hành + 1"
 • Cuối cùng là bảng tính giá thành
 • Các bạn tham khảo bảng tính giá thành cho doanh nghiệp sản xuất bằng Excel. Cấu trúc của bảng tính giá thành gồm 4 phần


  • Kế hoạch sản xuất: Lượng thành phẩm nhập kho thực tế được cập nhật vào bảng kế hoạch sản xuất. Ở các phần mềm kế toán hiện hành, các bạn có thể nhập ở mục "Nhập kho thành phẩm từ sản xuất - (Ví dụ ở phần mềm Bravo)
  • Chi phí nhân công: Có 2 phần là định mức nhân công để sản xuất 1 sản phẩm và lượng giờ công hao phí cho các sản phẩm, được cập nhật để xác định chi phí nhân công theo công thức: Chi phí nhân công = Số lượng sản phẩm nhập X định mức tiêu hao x giá nhân công
  • Chi phí nguyên vật liệu: Cũng chia thành định mức và giá, ở đây tác giả sử dụng hàm match lồng vào vlookup để lấy giá theo tháng hơi làm rối các bạn chưa sử dụng hàm này bao giờ. Các bạn có thể làm đơn giản hơn bằng cách lấy cột tham chiếu là "tháng hiện hành + 1"
  • Cuối cùng là bảng tính giá thành
  [*]Các bạn tải file về để xem chí tiết nhé. Nếu có vấn đề gì thì cùng trao đổi thêm.
  sao mình thấy không giống cách hướng dẫn tính bằng cách sử dụng các tài khoản kế toán vây ạ.
 
Các bạn tham khảo bảng tính giá thành cho doanh nghiệp sản xuất bằng Excel. Cấu trúc của bảng tính giá thành gồm 4 phần


 • Kế hoạch sản xuất: Lượng thành phẩm nhập kho thực tế được cập nhật vào bảng kế hoạch sản xuất. Ở các phần mềm kế toán hiện hành, các bạn có thể nhập ở mục "Nhập kho thành phẩm từ sản xuất - (Ví dụ ở phần mềm Bravo)
 • Chi phí nhân công: Có 2 phần là định mức nhân công để sản xuất 1 sản phẩm và lượng giờ công hao phí cho các sản phẩm, được cập nhật để xác định chi phí nhân công theo công thức: Chi phí nhân công = Số lượng sản phẩm nhập X định mức tiêu hao x giá nhân công
 • Chi phí nguyên vật liệu: Cũng chia thành định mức và giá, ở đây tác giả sử dụng hàm match lồng vào vlookup để lấy giá theo tháng hơi làm rối các bạn chưa sử dụng hàm này bao giờ. Các bạn có thể làm đơn giản hơn bằng cách lấy cột tham chiếu là "tháng hiện hành + 1"
 • Cuối cùng là bảng tính giá thành
Các bạn tải file về để xem chí tiết nhé. Nếu có vấn đề gì thì cùng trao đổi thêm.
Sao mình tải ko đc
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top