Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

ai đó làm ơn giải bài này dùm mình với mình cần gấp lắm hixhix
Công ty X sản xuất ván trượt. Vài tuần trước đây, công ty nhận được 1 đơn đặt hang đặc biệt từ cty B . Cty B muỗn tung ra thị trường loại ván trượt như của X và đề nghị mua 11.000 ván nếu cty X có thể hoàn tất hợp đồng trong vòng 3 tháng. Số liệu chi phí của loại ván trượt mã số 43 như sau:
NVL trực tiếp:..............................8,2 ngđ
NC trực tiếp:25h * 9ngđ/h............2,25 ngđ
Tổng CP SXC:
5h * 20ngđ/h.............................10 ngđ
Tổng cộng:................................20,45ngđ
Thông tin bổ sung:
- Giá bán bình thường của ván trượt là 26,5 ngđ, tuy nhiên B chỉ đưa giá 15,75 ngđ do mua số lượng lớn.
- B cần điều chỉnh một chút thiết kế, điều này sẽ giảm 2,1ngđ chi phí NVL trực tiếp.
- Giám sát SX của cty X lưu ý là cty sẽ phải chịu thêm 3.700ngđ chi phí sắp xếp và sẽ phải mua thiết bị đặc biệt trị giá 2.400ngđ để sx các sp này. Thiết bị này sẽ được thanh lý sau khi hoàn thành đơn đặt hang
- Tổng CPSXC phân bổ cho SX theo mức giá 20ngđ/h – máy. Con số này 1 phần dựa vào định phí dự toán hang năm 750.000 ngđ và hoạt động sx kế hoạch 60.000h - máy (5000/tháng).
- X sẽ phân bố 1800ngđ định phí quản lý cho đơn đặt hàng.
Y/Cầu:
1. Giả sử doanh thu hiện tại không bị ảnh hưởng. Theo quan điểm tài chính thì có nên chấp nhận đơn hang nay hay không? Tại sao? Chứng minh bằng các tính toán?
2. Giả sử SX hoạt động hiện nay của X chỉ mới sử dụng 70% công suất thiết kế của máy.công ty có thể nhận đơn hang của B và giao hang đúng hẹn hay ko
3. Cty X nên quyết định nhu thế nào, nếu ban quản lý cty thật sự mong muốn kinh doanh với B với hy vọng sẽ xân dựng một mối quan hệ lâu dài?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: cách xây dựng định mức nguyên vật liệu

bạn ơi cho mình hỏi một chút vè làm bài tập môn kế toán quản trị, mình học trên lớp nhưng cô giáo dạy chán quá không hiểu gì cả. Khi lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của doanh nghiệp, có mục nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ được tính như thế nào? Mong nhận được hồi âm của bạn, mình sắp thi rồi nên càng sớm càng tốt. Xin cảm ơn.
 
Ðề: cách xây dựng định mức nguyên vật liệu

---------- Post added 30-04-2011 at 12:01 AM ---------- Previous post was 29-04-2011 at 11:58 PM ----------

[/COLOR]
bạn ơi cho mình hỏi một chút vè làm bài tập môn kế toán quản trị, mình học trên lớp nhưng cô giáo dạy chán quá không hiểu gì cả. Khi lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của doanh nghiệp, có mục nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ được tính như thế nào? Mong nhận được hồi âm của bạn, mình sắp thi rồi nên càng sớm càng tốt. Xin cảm ơn.
Môn này bạn phải nắm phần kiến thức trên lớp + 1 chút tư duy +kết hợp kiến thức thực tế ...
công thức áp dụng là ra nè:
Nhu cầu NVL cho sx(kg) = KL sx dự kiến (cái) X Định mức lượng NVL(kg/cái)
Nhu cầu NVL cho sx + Nhu cầu NVL tồn kho cuối kỳ - NVL tồn kho đầu kỳ = NVL cần mua vào
Chi phí mua NVL($) = NVL cần mua vào(kg) X Định mức giá NVL($/kg)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

các bạn làm ơn giải giùm mình bài tập này với:
1) sản lượng tiêu thụ 12000sp, tổng định phí 540 triệu, tổng biến phí 1.2 tỷ, giá bán 150000đ/sp. năng lực sản xuất 15000sp. hỏi sản lượng bao nhiêu dể đạt mức lợi nhậun 150 trieu.
2) sản xuất tiêu thụ 10000sp, tổng dinh phí 540 trieu, tổng biến phí 960 trieu, giá 160000 d/sp. năng lực sản xuất 15000 sp. khách hàng đề nghị mua 3000 sp, giá 144000d/sp, chi phí vận chuyển 15 trieu, lợi nhuận mong muốn 220 trieu. doanh nghiệp chấp nhận giá bán bao nhieu?
3) sản xuất tiêu thu 10000sp, tổng dinh phí 540 trieu, tổng biến phí 960 trieu, giá 160000 d/sp. năng lực sản xuất 15000 sp. khách hàng đề nghị mua 3000 sp, giá 144000d/sp, nếu doanh nghiệp chấp nhận giá trên và hợp đồng được thực hiện thì lợi nhậun trong tháng là bao nhiêu?
4)sản xuất tiêu thu 10000sp, tổng dinh phí 540 trieu, tổng biến phí 960 trieu, giá 160000 d/sp. năng lực sản xuất 15000 sp, doanh nghiệp giảm giá 10000đ/sp, định phí tăng lên là 60000000. hỏi lợi nhuận là bao nhiêu?
5)sản xuất tiêu thụ 25000d/sp, tổng biến phí 500 tr, tổng dinh phí 1,2 tỷ. giá bán 50000d/sp, dự kiến sản xuất 30000 sp. hỏi số dư dảm phí đơn vị là bao nhiêu?
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

anh chị ơi giúp em phần này với.
Công ty TNHH Hảo Ngọt chuyên kinh doanh 3 loại sản phẩm: Kẹo dẻo. kẹo cứng và kẹo cao su. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 201N như sau:
* Doanh thu: Kẹo dẻo là:5.000, kẹo cứng: 7.000, kẹo cao su: 8000. Tổng là 20.000
*Giá vốn : Kẹo dẻo: 3000, kẹo cứng :5600, Kẹo cao su : 5200 Tổng là 13800
*Lợi nhuận gộp: Kẹo dẻi:2000, kẹo cứng 1400, kẹo ca su là 2800 tổng là 6200
* CPBH : kẹo dẻo là 500, kẹo cứng là 700, kẹo cao su là 800 tổng là 2000
*CPQLDN: Kẹo dẻo là 600, kẹo cứng là 840 và kẹo cao su là 960 tổng là 2400
*Lợi nhuận thuần : Kẹo dẻo là 900, kẹo cứng là âm(140), kẹo cao su là 1040 Tổng là 1800
Trong báo cáo kết quả chi phí bán hàng vào chi phí quản lý doanh nghiệp và giá vốn bán hàng được phân bổ cho từng sản phẩm theo doanh thu tiêu thụ
Ngoài ra kế toán còn còn cung cấp thêm những tài liệu bổ sung như sau:
Tỷ lệ biến phí sản xuất của sản phẩm trên doanh thu tiêu thụ lần lượt là : 30%,35%, 25%
Chi bí hoa hồng bán hàng chiếm 5% doanh thu
Ba loại kẹo trên được sản xuất trên các dây truyền khác nhau, với những chi phí khấu hao lần lượt là : 150.000.000dd/năm, 200,000,000dd/ năm,300,000,000/ năm.
Với mỗi lọa sản phẩm công ty sử dụng một chiến lược quảng cáo riêng. Chi phí quảng cáo tính cho mỗi loại kẹo lần lượt là: 160.000.000dd/ năm, 240,000,000/ năm, 200,000,000dd/ năm
Chi phí quản lý doanh nghiệp tinh chung cho cả 3 sản phẩm, sản phẩm dở dang và tồn kho là không đáng kể.
Yêu cầu :
Lập báo cáo kinh doanh theo bộ phạn với những tông tin bổ sung trên. So sanh báo cáo vừa lập với báo cáo kết quả kinh doanh ban đầu bài cho.
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

mình đang học kế toán quản trị chi phí có bài tập này khó quá mong các anh chị giải giìum
đề:
doanh nghiệp ABC chuyên kinh doanh mặt hàng tủ sách bằng gỗ .tình hình kinh doanh của công ty trong năm N được thể hiện qua một số tài liệu sau
giá bán bình quân mỗi tủ sách :5000000đồng
giá mua bình quân mỗi tủ sách :3000000đ
chi phí mua bình quân mỗi tủ sách :200.000đ
biến phí bán hàng và quản lý :300.000đ/1 tủ sách
tổng địng phí kinh doanh 950.000.000đ
sản lượng tủ sách tiêu thụ trong năm :1.200 chiếc
yêu cầu
1 xác định số dư đảm phí và tỷ lệ số dư đảm phí
2 xác định sản lượng hòa vốn ,doanh thu hòa vốn phạm vi an toàn của doanh nghiệp trên trong năm N
3 vẽ đồ thị hòa vốn
4 do giá gỗ dùng sản suất tủ sách tăng nên các nhà cung cấp thông báo với doanh nghiệp sẽ tăng giá bán tủ sách thêm 10% trong năm tới nếu doanh nghiệp vẫn muốn duy trì tỷ lệ số dư đảm phí như năm N thì giá bán tủ sách của doanh nghiệp trong năm N+1 phải là bao nhiêu
5 giả sử trong năm N+1 giá bán tủ sách của công ty vẫn giữ nguyên ,giá mua tủ sách tăng thêm 10% các khoản chi phí khác vẫn giữ nguyên .doanh nghiệp cần phải đạt sản lượng tiêu thụ là bao nhiêu để vẫn giữ nguyên mức lợi nhuận như năm N .xác định diểm hòa vốn của doanh nghiệp trong năm N+1
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

mọi người ơi giúp e với e đang cần gấp
Bài 1: phòng kế toán công ty Rượu Vang dự tính chi phí ở các mức sản xuất như sau: (đơn vị: ngàn đồng)
Chí phí Sản lượng rượu (chai 0.75 lít)
10.000 15.000 20.000
1. Biến phí sản xuất 35.000 52.500 70.000
2. Định phí sản xuất 100.000 100.000 100.000
3. Biến phí bán hàng và quản lý 2.000 3.000 4.000
4. Định phí bán hàng và quản lý 40.000 40.000 40.000
Cộng 177.000 195.500 214.000
Bộ phận marketing công ty cũng dự trù giá bán ở các mức tiêu thụ khác nhau như sau:
Mức tiêu thụ (chai 0.75 lít)
10.000 15.000 20.000
Giá bán 1 chai 0.75 lít :18.000đ 15.000 12.000
Yêu cầu:
1. Hãy tính chi phí sản xuất của một chai rượu vang 0,75 lít và doanh thu theo từng mức sản xuất và tiêu thụ. Ở mức nào chi phí sản xuất của một chai thấp nhất.
2. Hãy tính lợi nhuận của công ty ở từng mức sản xuất, giả sử công ty bán được hết sản phẩm sản xuất ra. ở mức nào lợi nhuận cao nhất?
3. Mức nào trong ba mức trên là tốt nhất đối với công ty?
4. Vì sao chi phí của một chai giảm đi khi sản lượng tăng lên? Vì sao giá bán một chai có thể giảm đi khi lượng bán tăng lên?
Bài 2: Khách sạn Bình Minh có tất cả 200 phòng. Vào mùa du lịch, bình quân mỗi ngày có 80% số phòng được thuê. Ở mức này, chi phí hoạt động bình quân là 101.250đ/phòng/ngày. Mùa du lịch thường kéo dài trong một tháng (30 ngày). Vào tháng thấp nhất trong năm tỷ lệ phòng được thuê chỉ đạt 50%. Tổng chi phí hoạt động tháng thấp nhất là 360.000ng.đ.
Yêu cầu:
1. Tính biến phí hoạt đông mỗi phòng/ngày.
2. Tính tổng định phí hoạt động hàng tháng.
3. Viết phương trình chi phí. Nếu tháng sau, khách sạn dự kiến số phòng được thuê là 65% thì chi phí dự kiến sẽ bằng bao nhiêu.
4. Tính chi phí hoạt động bình quân cho mỗi phòng/ngày ở mức hoạt động ở 80%, 65% và 50% số phòng. Giải thích nguyên nhân biến động chi phí hoạt động bình quân, được xác định ở 3 mức trên.
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

Không ai giải giúp bài này ah? Mình cũng đang có 1 bài tập tương tự như thế với yêu cầu 2. Mình đang không biết là CP đầu tư 500.000.000đ kia cho vào CPKB hay là CPCĐ của sp. Và 20% biến phí của sp đc đầu tư kia là lấy %biến phí của sp lúc chưa đầu tư - 20% hay là sao?
Có bạn nào biết giúp mình với

---------- Post added at 04:13 ---------- Previous post was at 04:02 ----------

mọi người giải đáp bài tập này giúp tớ nhé tớ đang cần lém....
công ty sx A đang hd kinh doanh 3 loại sp các sp đều tương đối đồng chất.Các chỉ tiêu về các sp đang sxkd như sau:
chỉ tiêu spA spB spC
giá bán đơn vị sp(1000d) 30 20 25
chi phí khả biến so với doanh thu (%) 40 35 60
định phí trực tiếp(1000d) 400000 300000 200000
sản lượng tiêu thụ trong năm(sp) 40000 40000 20000
định phí hoạt động chung cả năm (1000d) 1560000

yêu cầu:1:lập báo cáo bộ phận của công ty theo sp và cho nhận xét.
2:công ty muốn đầu tư công nghệ mới 1 trong 3 sp vs chi phí đầu tư là 500000000d khi đó biến phí của sp dc đầu tư giảm 20% chất lượng sp tăng,do vậy dự kiến sp tiêu thụ tăng gấp đôi và ko ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của các sp khác.Theo anh chị công ty nên đầu tư vào sp nào?

----------
Không ai giải giúp bài này ah? Mình cũng đang có 1 bài tập tương tự như thế với yêu cầu 2. Mình đang không biết là CP đầu tư 500.000.000đ kia cho vào CPKB hay là CPCĐ của sp. Và 20% biến phí của sp đc đầu tư kia là lấy %biến phí của sp lúc chưa đầu tư - 20% hay là sao?
Có bạn nào biết giúp mình với
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

Anh chị nào giải giúp e bài tập này với. Chiều mai e phải nộp bài rồi.

2 – bài tập
Công ty a lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh cho năm x với các thông tin số liệu như sau (đơn vị tính là 1000đ)
- Kế hoạch sx và tiêu thụ 3000 sp với giá bán dự kiến là 400/1 sp
- Định mức nvl trực tiếp cho 1 đơ vị sản phẩm là 2,5m vải và định mức giá là 50/m vải
- Định mức lượng thời gian lao động trực tiếp để sx mỗi sp là 2 giờ công, định mức giá là 45/1h công
- Định mức chi phí sx chung phân bổ là 24/1 giờ công lao đông trực tiếp (trong đó: biến phí là 10 và định phí là 14)
- Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý: biến phí bán hàng và quản lý được phẩn bổ theo định mức bằng 8/ cho 1 sản phẩm sx và tiêu thụ, tổng định phí bán hàng và quản lý dự toán là 46.000
Yêu cầu: căn cứ vào thông tin, số liệu nêu trên hãy:
1. Lập dự toán chi phí sxkd cho năm x và xác định giá thành một đơn vị sp
2. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt theo kế toán tài chính và kế toán quản trị
3. Tính các chỉ tiêu sản lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn theo số liệu dự toán nêu trên
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

có ai có bài tập và bài giải môn kế toán tài chính 2 update choa mình với:hichic:
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

minh sap thi tot nghiep mon nay rui huhu
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

Mình chuẩn bị thi môn kế toán quản trị. có bài tập này các bạn giải giúp mình với
DN A sau khi xem xét tình hình thực hiện SP tiêu thụ trong năm N và tìm hiểu nhu cầu thị trường dự toán tiêu thụ cho năm N+1 như sau:
1. KL tiêu thụ dự kiến: - Quý 1: 35.000
- Quý 2: 40.000
- Quý 3: 40.000
-Quý 4: 35.000
2. Đơn giá biến phí chi phí bán hàng là 2000đ/sp. Tổng định phí chi phí bán hàng trong năm dự kiến là 96.000.000 chia đều cho 4 quý
3. Chi phí khấu hao TSCĐ trong chi phí bán hàng dự kiến trên cơ sở các ký trước là X
yêu cấu:
1. cho số liệu hợp lý vào X
2. Lập dự toán chi phí bán hàng năm N+1
Các bạn giúp mình nhanh với. Mình cảm ơn
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

Có ai giúp mình bài này với:
1 cty sản xuất thú nhồi bông với 3 cỡ khác nhau: Lớn, vừa và nhỏ
Các số liệu của 3cớ Lớn, vừa nhỏ lần lượt là :
Lượng bán dự kiến(sp): 3000 5000 4000
Đơn giá bán : 40.000 30.000 20.000
Biến phí đơn vị:
Nguyên vật liệu trực tiếp : 12.000 10.000 8.000
Nhân công trực tiếp : 8.000 5.000 3.000
Sản xuất chung : 5.000 3.000 2.000

Định phí tính cho 1 đơn vị :2.000 2.000 2.000
Tổng chi phí cho một đơn vị :27.000 20.000 15.000
Để sản xuất 100 con lớn cần 20 giờ máy, 100 con loại vừa cần 15 giờ máy, 100 con loại nhỏ cần 10 giờ máy. Công suất tối đa hiện nay của cty là 2.050 giờ máy và công suất này cần thời gian ít nhất 1 năm mới có thể tăng lên được.
Yêu cầu:
1) Xác định số lượng sp mà công ty cần sản xuất cho từng cỡ để đath được lợi nhuận tối đa.
2) Giả sử có 1 công ty nước ngoài đề nghị mua 2.000 con cỡ lớn với giá 45.000 d/con. Tính chi phí cơ hội đơn đăt hàng này.
3) Giả sử do một máy móc bị hỏng nên công suất giảm còn 1.550 giờ, công ty phải sản xuất mỗi cỡ bao nhiêu để đạt lợi nhuận tối đa.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

Cac ban giup minh bai nay voi:
1. Công ty H7-3 sản xuất 3 loại sản phẩm X, Y và Z. Thông tin về doanh thu, chi phí của 3 loại sản phẩm này như sau (ĐVT: 1.000 đồng)

Sản phẩm
X Y Z
Doanh thu/ sản phẩm 800 560 700
Biến phí/ sản phẩm
+ NVLTT/ sản phẩm 240 150 90
+ NCTT/ sản phẩm 240 270 400
Số dư đảm phí/ sản phẩm 320 140 210
Tỷ lệ SDĐP 40% 25% 30%


Nhu cầu về sản phẩm của công ty rất nhiều, vượt xa so với nguồn nguyên vật liệu thô có sẵn để sản xuất. 3 loại sản phẩm trên sử dụng cùng một loại nguyên liệu. Chi phí nguyên vật liệu cho một kg là 30.000 đồng/kg. Mỗi tháng công ty có thể mua tối đa
5.000 kg. Xác định thứ tự ưu tiên sản xuất.

2. Công ty H7-4 hiện tại đang tự sản xuất đồng hồ đo quãng đường để sử dụng cho việc sản xuất xe hơi. Chi phí cho một đồng hồ tại mức năng lực sản xuất 60.000 cái mỗi năm như sau:
Chi phí đơn vị Tổng
Chi phí NVLTT 400.000
Chi phí NCTT 275.000
Biến phí sản xuất chung 50.000
Định phí sản xuất chung bộ phận 300.000 18.000.000.000
Định phí sản xuất chung phân bổ 225.000 13.500.000.000
(phân bổ theo số giờ lao động trực tiếp)
Chi phí sản xuất đơn vị 1.250.000

Một nhà cung cấp bên ngoài đề nghị cung cấp đồng hồ đo quãng đường trên với giá
1.000.000 đồng. Công ty ước tính rằng 1/3 định phí bộ phận là lương nhân viên giám sát và những chi phí khác công ty có thể cắt bỏ nếu chấp nhận lời đề nghị. 2/3 định phí bộ phận là chi phí khấu hao loại thiết bị chuyên dụng không có giá trị tận thu. Quyết định nên sản xuất hay mua ngoài không ảnh hưởng đến định phí sản xuất chung phân bổ. Hỏi công ty nên tự sản xuất hay mua ngoài?
 
Sau khi xem xét cơ cấu chi phí (cp khả biến đơn vị sản phẩm là 7500đ,tổng chi phí cố định hang tháng là 60.000.000đ) và nghiên cứu khả năng thị trường tiêu thụ ,cty sx gỗ " Đông Hà" thấy rằng để nâng cao lợi nhuận dn cần xem xét lại giá bán sp .Cty dự định bán 50.000sp/1 tháng và lập ke hoạch hang tháng như sau (ĐVT :1000đ)
Chỉ tiêu 1 tháng
1,doanh thu........... 500.000
2,cp khả biến...............................375.000
3,số dư đảm phí.............................125.000
4,tổng chi phí cố định ..................60.000
5,lãi thuần trước thuế...................65.000
6,thuế thu nhập 22% 14.300
7.lãi thuần 50.700
yêu cầu
1,gia ban đv sp của cty là bn?
2,số dư đảm phí đv splà bn?
3,xđinh sluong hòa vốn cty
4,giả sử DNmuôn tăng sô luog ban splaf 4000sp hàng tháng=cách mở rộng quang cao sp.cho biêt DN có thể chi quảng cao là bn để đạt dc lợi nhuận như dự tính
5,nếu DN muốn đạt lợi nhuận trc thuế là 50.000 thì số lg sp được tiêu thụ phải là bn?
6,Nếu DN muuon đạt tỷ lệLNTT trên Dthu là 10% thì DThu tiêu thu sp phải là bn?
7nếu dn muốn đạt LNST là 45.000thi slg sp tieu thu là bn?
8.nếu dn muốn đạt tỷ lệ LNST trên dthu là 9% thì phai tiêu thụ dc bn sp?
9.nếu dn muốn đạt LNST 45.000 vs slg sp dự tính tiêu thụ dc là 50.000 sp thi dn phai bán vs giá bn?
 
Sau khi xem xét cơ cấu chi phí (cp khả biến đơn vị sản phẩm là 7500đ,tổng chi phí cố định hang tháng là 60.000.000đ) và nghiên cứu khả năng thị trường tiêu thụ ,cty sx gỗ " Đông Hà" thấy rằng để nâng cao lợi nhuận dn cần xem xét lại giá bán sp .Cty dự định bán 50.000sp/1 tháng và lập ke hoạch hang tháng như sau (ĐVT :1000đ)
Chỉ tiêu 1 tháng
1,doanh thu........... 500.000
2,cp khả biến...............................375.000
3,số dư đảm phí.............................125.000
4,tổng chi phí cố định ..................60.000
5,lãi thuần trước thuế...................65.000
6,thuế thu nhập 22% 14.300
7.lãi thuần 50.700
yêu cầu
1,gia ban đv sp của cty là bn?
2,số dư đảm phí đv splà bn?
3,xđinh sluong hòa vốn cty
4,giả sử DNmuôn tăng sô luog ban splaf 4000sp hàng tháng=cách mở rộng quang cao sp.cho biêt DN có thể chi quảng cao là bn để đạt dc lợi nhuận như dự tính
5,nếu DN muốn đạt lợi nhuận trc thuế là 50.000 thì số lg sp được tiêu thụ phải là bn?
6,Nếu DN muuon đạt tỷ lệLNTT trên Dthu là 10% thì DThu tiêu thu sp phải là bn?
7nếu dn muốn đạt LNST là 45.000thi slg sp tieu thu là bn?
8.nếu dn muốn đạt tỷ lệ LNST trên dthu là 9% thì phai tiêu thụ dc bn sp?
9.nếu dn muốn đạt LNST 45.000 vs slg sp dự tính tiêu thụ dc là 50.000 sp thi dn phai bán vs giá bn?
 
giải bài này giúp em với
Xác định số tiền nợ vay ban đầu


q Thời gian vay nợ: 5 năm

q Thuế suất thuế thu nhập: 20%

q Lãi suất vay nợ: 10%

q Lãi suất chiết khấu: 12%

q Phương thức trả nợ: Kỳ khoản đều, gốc không đều và lãi không đều

Tổng hiện giá lá chắn thuế lãi vay: $49.069,1
 
giai giup em bai nay voi
Xác định số tiền nợ vay ban đầu


Thời gian vay nợ: 5 năm

Thuế suất thuế thu nhập: 20%

Lãi suất vay nợ: 10%

Lãi suất chiết khấu: 12%

Phương thức trả nợ: Kỳ khoản đều, gốc không đều và lãi không đều

Tổng hiện giá lá chắn thuế lãi vay: $49.069,1
 
mọi nguoi có ai rảnh làm bài tập này giúp m với ạ. đề bài bằng tiếng anh nên hơi khó. mình sẽ hậu tạ, bạn nào giỏi lập dự toán giai giúp m với
 

Đính kèm

  • baitap.png
    baitap.png
    52.4 KB · Lượt xem: 990
  • baitap-tt.png
    baitap-tt.png
    44.4 KB · Lượt xem: 897

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top