Ảnh hưởng tới Doanh nghiệp khi báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ

quynhnguyen2608

New Member
Hội viên mới
Dear cả nhà,
Cả nhà cho em hỏi chút là khi Báo cáo kiểm toán tài chính của doanh nghiệp có ý kiến ngoại trừ thì doanh nghiệp chịu ảnh hưởng ntn trong hoạt động:
ví dụ: Không đủ điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Cả nhà tư vấn giúp em nhé.
Cảm ơn cả nhà.
 

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Dear cả nhà,
Cả nhà cho em hỏi chút là khi Báo cáo kiểm toán tài chính của doanh nghiệp có ý kiến ngoại trừ thì doanh nghiệp chịu ảnh hưởng ntn trong hoạt động:
ví dụ: Không đủ điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Cả nhà tư vấn giúp em nhé.
Cảm ơn cả nhà.

Ý kiến chấp nhận từng phần (Ý kiến ngoại trừ): Do giới hạn phạm vi kiểm toán và/hoặc thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục trên báo cáo tài chính. Nếu đơn vị được kiểm toán không thuyết minh đầy đủ về yếu tố không chắc chắn trong báo cáo tài chính thì việc trình bày mục ý Vấn đề lưu ý sẽ là không phù hợp. Thay vào đó kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Tùy theo phần không chắc chắn mà sẽ ảnh hưởng đến chất lượng - độ tin cậy của nhà đầu tư khi xem xét BCTC từ đó sẽ có các sự ảnh hưởng nhất định.

Ví dụ của bạn là "Không đủ điều kiện phát hành trái phiếu" - Theo Điều 12 của luật chứng khoán, điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:

  • Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán
  • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm
  • Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua
  • Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
Theo Sơn điều quan trọng nhất không phải "đủ điều kiện" phát hành - mà niềm tin của nhà đầu tư khi lựa chọn "đầu tư" trái phiếu ở công ty bạn, khi xem báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận từng phần.


 

huygia88

Member
Hội viên mới
Dear bạn quynhnguyen2608 ,
- Đúng như ý kiến của anh Son.Tran, nếu báo cáo tài chính được kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán thì ít nhiều ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư (NĐT) tổ chức, cá nhân quan tâm đến việc đầu tư vào công ty bạn.
- Tuy nhiên, tùy theo mức độ trọng yếu của thông tin bị ngoại trừ trên BCTC kiểm toán nữa, nếu NĐT đánh giá thông tin này gây biến động lớn về giá trị trên BCTC ảnh hưởng nghiêm trọng đến số liệu kết quả kinh doanh đã công bố thì rõ ràng NĐT sẽ hạn chế đầu tư vào công ty bạn do không tin tưởng nhiều vào số liệu, thông tin đã công bố không chính xác.
- Công ty bạn cần công báo, có những công văn giải trình rõ ràng lý do tại sao đơn vị kiểm toán lại ngoại trừ số liệu BCTC như trên, do khách quan hay quan điểm, cách nhìn vấn đề theo chiều khác nên vận dụng chuẩn mực kế toán vào hạch toán số liệu theo hướng khác của đơn vị kiểm toán.... Nếu NĐT thấy được sự minh bạch, tính thận trọng trong điều hành, quản lý của công ty bạn thì họ sẽ có cái nhìn khác đi.

Thân ái
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top