822/TXNK-QLN bổ sung hồ sơ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 822/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014Kính gửi: Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tư vấn Việt Phát tại Hà Nội.
(Nhà 4 ngách 121 phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội)

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 005/CV/2014 ngày 14/04/2014 của Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tư vấn Việt Phát tại Hà Nội về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 138 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo đó, đề nghị Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tư vấn Việt Phát tại Hà Nội nộp bổ sung các giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế phải do người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tư vấn Việt Phát đề nghị xác nhận nợ thuế cho Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tư vấn Việt Phát tại Hà Nội.

- Bản chụp (ký tên, đóng dấu): Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế của Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tư vấn Việt Phát.

Hồ sơ bổ sung gửi về Tổng cục Hải quan (Địa chỉ: Lô E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy - phố Dương Đình Nghệ - phường Yên Hòa - quận Cầu Giấy - Hà Nội) để được xem xét, giải quyết.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tư vấn Việt Phát tại Hà Nội được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn: Số 11C7 Khu đô thị Đại Kim - phường Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội - ĐT: 0978.984.546;
- Lưu: VT, QLN(3b)


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top