748/TXNK-QLN bổ sung hồ sơ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 748/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Dầu khí Nghệ An.
(Tầng 21 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, P. Quang Trung, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An)

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/TĐDK-CK ngày 17/12/2014 (kèm bản phôtô Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của Công ty Cổ phần Thủy điện Dầu khí Nghệ An về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 138 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, để có cơ sở xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định, đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Dầu khí Nghệ An nộp bổ sung bản chụp có đóng dấu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2901511483 đăng ký lần đầu ngày 27/3/2012 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, gửi về Tổng cục Hải quan (Địa chỉ: Lô E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy - phố Dương Đình Nghệ - phường Yên Hòa - quận Cầu Giấy - Hà Nội) để được xem xét, giải quyết.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thủy điện Dầu khí Nghệ An được biết và thực hiện.
Nơi nhận:- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn: Trịnh Thị Nhân - Số nhà 33 đường Phạm Huy - Khối 2 - phường Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An;
- Lưu; VT, QLN(3b).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top