2332/TXNK-PL thông báo mã số phân loại do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
---------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2332/TXNK-PLV/v thông báo mã số phân loại

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014


Kính gửi: Chi cục Hải quan Nhơn Trạch.(Cục HQ Đồng Nai)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được phiếu chuyển số 12/PC-PTPLHCM ngày 7.1.2014 của Trung tâm PTPL HH XNK-CN TP. HCM về Thông báo kết quả phân tích số 15/TB-PTPLHCM-14 ngày 7.1.2014 và công văn bổ sung kết quả phân tích ngày 18.8.2014, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014 của Tổng cục Hải quan;

Mặt hàng nêu tại hồ sơ, Thông báo kết quả phân tích số 15/TB- PTPLHCM-14 ngày 7.1.2014 và bổ sung kết quả phân tích ngày 18.8.2014 của Trung tâm PTPL HH XNK/CN TP. Hồ Chí Minh được xác định là: Thép không hợp kim (hàm lượng C <0,6% tính theo trọng lượng), được cán phẳng, mạ kẽm bằng phương pháp điện phân. Kích cỡ: (0.6x862)mm x cuộn tại Mục 2 tờ khai hải quan số 9509/NSX01 ngày 12.11.2013 đăng ký tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch, Cục HQ Đồng Nai có bản chất hàng hóa và mã số phân loại giống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại số 8238/TB-TCHQ ngày 1.7.2014 trên cơ sở dữ liệu MHS, thuộc mã số 7210.30.11 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Cục Thuế XNK thông báo để Chi cục Hải quan Nhơn Trạch (Cục HQ Đồng Nai) biết và thực hiện./.KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top