1903/TXNK-PL về nhập khẩu tủ lạnh lắp trên xe ô tô

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1903/TXNK-PL
V/v nhập khẩu tủ lạnh lắp trên xe ô tô

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014Kính gửi:

Công ty CP Ford Thăng Long. (105 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 67/CV-TLF ngày 11.7.2014 của Công ty CP Ford Thăng Long về việc phân loại mặt hàng tủ lạnh chuyên dùng lắp trên xe bán tải đã về đến cảng nhưng chưa làm thủ tục hải quan; Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Do hàng hóa của doanh nghiệp chưa làm thủ tục hải quan nên Cục Thuế xuất nhập khẩu không có cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính; thì: Máy làm lạnh, máy làm đông lạnh và thiết bị làm lạnh hoặc thiết bị đông lạnh khác, loại dùng điện hoặc loại khác thuộc nhóm 84.18. Loại có kiểu dáng nội thất khác (tủ, tủ ngăn, quầy hàng, tủ bày hàng và loại tương tự) để bảo quản và trưng bày, có lắp thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh thuộc phân nhóm 8418.50. Quầy hàng, tủ bày hàng và các loại tương tự, có lắp thiết bị làm lạnh, dung tích từ 200 lít trở xuống, phù hợp dùng trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm thuộc mã số 8418.50.91. Việc xác định mã số cụ thể của hàng hóa nhập khẩu phải căn cứ vào hồ sơ của lô hàng, kết quả kiểm tra hàng thực nhập, kết quả phân tích, giám định (nếu có) của cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng để được hướng dẫn cụ thể việc phân loại, áp dụng mã số.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế xuất nhập khẩu để Công ty CP Ford Thăng Long tham khảo.

Trân trọng./.Nơi nhận:- Như trên;- Lưu: VT, PL (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top