TrietThai

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Đúng vậy! Hôm đó em đi tiễn Châu vào Nam. Có gặp Bác ở quán karaoke. Em có biết Bác nhưng chắc Bác không biết em. Hôm đó em thấy Bác đi gấp gáp và vội vàng quá.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top