Nhím Xù TH

Chỉ được sống một lần → Nên hãy yêu một đời.
Nơi ở
Thanh Hóa <-> HN
Gender
Female
Occupation
Viên Kế

Chữ ký

"Sướng hay Khổ - Nằm ở thái độ với cuộc đời và quan điểm hạnh phúc trong mỗi con người...":321:

Các danh hiệu

 1. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
Top