N

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

 • cho e hỏi ngu vsạ?Công ty e KD thuốc tôm chuẩn bị mở chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh nhập tôm giống và thuốc ve ban thi cv cua e phai lam gì
  giúp e vs ạ cong ty e thực tập mua 43.236 USD, tỷ giá 21750, tỷ giá mua vào 22520 thì hạch toán thế nòa ạ
  anhthu_2104
  anhthu_2104
  Nợ Tk 1122: 43.236 * 22.520
  Có Tk 1111/1121: 43.236 * 22.520
  N
  Nguyễn Thị Thùy92
  có ng chỉ e là
  NV 1 Nợ Tk 331
  Có TK 112
  NV2 Nợ TK 635
  Có Tk 112
  là sao chị e không hiểu lăm
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top