Nội dung mới nhất bởi man_piaggio

 1. M

  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

  Ðề: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Theo mình bạn ý trả lời đúng rồi đấy Tức là trong cả 2 năm bạn cũng chỉ trích trước chi phí là 50tr còn thực tế là 55tr, cái phần chênh lệch 5tr đó thì là " thực chi " kế toán và thuế hòa hợp với nhau nên không làm phát sinh các khoản chênh lệch tạm thời...
 2. M

  định khoản phần chi tiền nộp phạt thuế như thế nào

  Ðề: định khoản phần chi tiền nộp phạt thuế như thế nào Theo mình Nợ TK811/Có TK3339 Nợ TK3339/Có TK111
 3. M

  ĐỊnh khoản như thế nào với Hoá ĐƠn đầu vào này

  Ðề: ĐỊnh khoản như thế nào với Hoá ĐƠn đầu vào này cụm từ "giảm giá hàng bán" trong hoá đơn trên cần được hiểu rõ, thì sẽ dễ dàng hạch toán, nó khác với " chiết khấu thương mại" được hưởng, giảm giá hàng bán là do hàng hoá không đúng quy cách chất lượng người mua yêu cầu được giảm giá, 2 bên...
 4. M

  Xác định nguyên giá TSCD nhận vốn góp và đem đi góp vốn

  Ðề: Xác định nguyên giá TSCD nhận vốn góp và đem đi góp vốn bạn nên chia làm 2 đối tượng + bên góp vốn: xoá sổ TSCD, không theo dõi TSCD trên sổ sách của mình nữa, coi đó là 1 khoản đầu tư tài chính Nợ TK222: 80tr Nợ TK214: 30tr Có TK711: 10tr Có TK211: 100tr + bên nhận vốn góp: tiếp...
 5. M

  chia co phieu th­ưởng hạch toán như thế nào

  Ðề: chia co phieu th­ưởng hạch toán như thế nào Theo mình chỉ có hạch toán: Nợ Tk4211/Có TK411, sao lại cho vào quỹ khen thưởng phúc lợi được Quỹ khen thưởng phúc lợi: là những khuyến khích vật chất và tinh thần dành cho người lao động trong DN nhằm nâng cao đời sống và sự quan tâm của...
 6. M

  Xác định nguyên giá TSCD nhận vốn góp và đem đi góp vốn

  Ðề: Xác định nguyên giá TSCD nhận vốn góp và đem đi góp vốn Đúng rồi bạn à, khi mình đem TSCD đi góp vốn thì nguyên giá mới của TSCD đó được xác định là giá trị do hội đồng đánh giá + chi phí có liên quan Giá trị TSCD mà hội đồng đánh giá đã được xác định trên cơ sở năng lực sử dụng còn lại...
 7. M

  Career in CV publishing

  Ðề: Career in CV publishing There are some experiences which was experimented by her in the interview meeting general and CV writing detailed, she would like to share them to our. it is really useful for interviewers, especially who get job in the first time Thanks so much
 8. M

  Talking control to showcase your strengths

  Ðề: Talking control to showcase your strengths Thank you for your comment I haven't ever joined to interview meeting, i am third-student presently, at this time next year i will graduate from university. to be prepared better for work in the next time, i would like to learn from others...
 9. M

  Doanh thu từ việc chuyển nhượng tài sản được phân bổ như nào

  Ðề: Doanh thu từ việc chuyển nhượng tài sản được phân bổ như nào theo mình thì chia làm 2 góc độ kế toán: hạch toán thế nào để chi phí "đuổi kịp" doanh thu và ngược lại, đảm bào sự hài hoà giữa chi phí và doanh thu, không để cho chênh lệch quá lớn nhà thuế: phát sinh tại thời điểm nào...
 10. M

  Khấu hao TSCĐ này tính như thế nào ạ

  Ðề: Khấu hao TSCĐ này tính như thế nào ạ TSCD của bạn có nguyên giá 1 tỷ, tính chi phí khấu hao trong vòng 3 năm, sao cho sau 3 năm giá trị còn lại của TSCD đó 200tr -> để ra được kết quả trên bạn áp dụng phương pháp khấu hao giảm dần có điều chỉnh trong vòng 5 năm (hệ số là 2) Năm 1 mức...
 11. M

  Talking control to showcase your strengths

  Ðề: Talking control to showcase your strengths how do we deal with unexpected questions? this is very interesting question in my opinion first of all, employer is usually more possitive position than candidate in interview meeting, because they have a wide selection while each candidate...
 12. M

  Bút toán trả tiền hàng

  Ðề: Bút toán trả tiền hàng mình xin rút kinh nghiệm về khoản trình bày, cũng vì muốn trình bày chi tiết để các bạn hiểu thêm quy trình toàn bộ nghiệp vụ hj :rachoa: còn chỗ 331 dư nợ hay dư có đó: lúc trước mình ứng trước tiền hàng thì mình hạch toán vào 331 dư nợ đúng hok, lúc sau nhận hàng...
 13. M

  Bút toán trả tiền hàng

  Ðề: Bút toán trả tiền hàng NV1: ứng trước tiền hàng là 50% tức là 200USD tỉ giá 19000: Nợ TK331(dư nợ)/Có TK112 Có TK515 (hoặc Nợ TK635) -> có chênh lệch giữa tỷ giá thực tế với ghi sổ của 112 NV2: nhập hàng về giá trị hàng là 460USD chưa tính thuế NK và thuế GTGT hàng NK tỉ giá là 18500...
 14. M

  chi phí nào thì coi là chi phí hợp lí

  Ðề: chi phí nào thì coi là chi phí hợp lí Vẫn là chi phí hợp lý chứ bạn, cứ thoả mãn những điều kiện: hợp lý, hợp pháp và hợp lệ thì là chi phí hợp lý ( đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp lệ, hợp pháp, những chi phí đó có liên quan việc tạo ra doanh thu hàng kỳ của đơn vị, ...)
 15. M

  thu thập chi phí

  Ðề: thu thập chi phí thu nhập chịu thuế tính trước có thể bao gồm trong những trường hợp: - hoá đơn kỳ này nhưng giao hàng kỳ sau - tiền thuê nhà của cả n năm nhận được tại năm đầu tiên - ...
Top