H

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • sẽ quy ra tội mua bán hoá đơn đó. Xuất hoá đơn khống, ít thì vi phạm hành chính còn nhiều thì sẽ do luật hình sự thụ lý
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top