Viết phần mềm quản lý năng suất trên công trường bằng Excel VBA

tdnguyen81

New Member
Hội viên mới
Mình đang quản lý các DA và muốn thuê viết chương trình trên nền Excel để quản lý các công việc và năng suất trên công trường như sau:
1. Tạo CSDL công nhân viên và mã công việc
2. Tạo CSDL năng suất lý thuyết theo từng công việc
2. Nhập chấm công theo công việc và mã nhân viên
3. Tạo bảng chấm công theo thực tế chấm công và năng suất lý thuyết
3. Tính toán và báo cáo năng suất theo các yêu cầu: loại công việc, thời gian, v.v

Bạn nào viết được liên hệ mình nha, sẽ trao đổi chi tiết. Mình ở TPHCM. Thanks!
 

be09

Member
Hội viên mới
Mình đang quản lý các DA và muốn thuê viết chương trình trên nền Excel để quản lý các công việc và năng suất trên công trường như sau:
1. Tạo CSDL công nhân viên và mã công việc
2. Tạo CSDL năng suất lý thuyết theo từng công việc
2. Nhập chấm công theo công việc và mã nhân viên
3. Tạo bảng chấm công theo thực tế chấm công và năng suất lý thuyết
3. Tính toán và báo cáo năng suất theo các yêu cầu: loại công việc, thời gian, v.v

Bạn nào viết được liên hệ mình nha, sẽ trao đổi chi tiết. Mình ở TPHCM. Thanks!
Tôi ở Biên Hòa- Đồng Nai.
Tôi làm được nhưng không rảnh để viết thì làm sao đây?
 

Dai Minh Kim

New Member
Hội viên mới
Bạn in
Mình đang quản lý các DA và muốn thuê viết chương trình trên nền Excel để quản lý các công việc và năng suất trên công trường như sau:
1. Tạo CSDL công nhân viên và mã công việc
2. Tạo CSDL năng suất lý thuyết theo từng công việc
2. Nhập chấm công theo công việc và mã nhân viên
3. Tạo bảng chấm công theo thực tế chấm công và năng suất lý thuyết
3. Tính toán và báo cáo năng suất theo các yêu cầu: loại công việc, thời gian, v.v

Bạn nào viết được liên hệ mình nha, sẽ trao đổi chi tiết. Mình ở TPHCM. Thanks!
Bạn inobox mình để trao đổi thêm nhe. Mình có thể làm
 

be09

Member
Hội viên mới
Mình đang quản lý các DA và muốn thuê viết chương trình trên nền Excel để quản lý các công việc và năng suất trên công trường như sau:
1. Tạo CSDL công nhân viên và mã công việc
2. Tạo CSDL năng suất lý thuyết theo từng công việc
2. Nhập chấm công theo công việc và mã nhân viên
3. Tạo bảng chấm công theo thực tế chấm công và năng suất lý thuyết
3. Tính toán và báo cáo năng suất theo các yêu cầu: loại công việc, thời gian, v.v

Bạn nào viết được liên hệ mình nha, sẽ trao đổi chi tiết. Mình ở TPHCM. Thanks!
Bạn có thể liên hệ với bác TQChanh, bác ta ở quận 5 thành phố Hồ Chí MInh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top