Dân kế toán và Excel

Excel : chuyện thường ngày ở Dân kế toán
Dành cho các câu hỏi, thảo luận về Excel liên quan công việc kế toán

 1. Excel căn bản

  Định dạng, thiết lập công thức, đồ thị, công cụ ...
  Đề tài thảo luận:
  878
  Bài viết:
  5,811
  RSS
 2. Excel và VBA

  Lập trình VBA trên Excel
  Đề tài thảo luận:
  324
  Bài viết:
  2,750
  RSS
 3. Ứng dụng Excel kế toán

  Các ứng dụng miễn phí, chia sẻ ...
  Đề tài thảo luận:
  1,006
  Bài viết:
  11,448
  RSS