Phân tích báo cáo tài chính CTCP Dệt may Hòa Thọ (HTG) Quý 1/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư trong thời gian vừa qua.
Dòng tiền thuần của công ty ở kỳ hiện tại có xu hướng giảm bởi vì số tiền phải chi trả cho các hoạt động về tài chính có xu hướng tăng mạnh trong khoảng thời điểm này.
1655731952079.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp hiện đang thấp hơn 2.5 khá nhiều. Với chỉ số như hiện tại, tính thanh khoản của doanh nghiệp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Họ có thể chi trả được các khoản nợ khi chúng đáo hạn, tuy nhiên họ sẽ có thể gặp rất nhiều vấn đề về tình hình tài chính sau khi xử lý xong các khoản nợ này.
1655732107088.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, doanh có có TSLN nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Họ vẫn không thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong thời gian qua.
1655732172165.png


Lợi nhuận của doanh nghiệp kiếm được ở kỳ hiện tại chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động chính yếu của họ. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận của mình, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây được coi là cách giúp doanh nghiệp tăng trưởng lâu dài và bền vững.
Lợi nhuận của doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh có xu hướng tăng khá đáng kể ở kỳ hiện tại.
1655732441920.png


ROE của doanh nghiệp tăng manh trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã sử dụng đòn bẩy tài chính trong khoảng thời điểm này.
1655732557444.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản.
ROE của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với một mức tỷ suất sinh lời khá ấn tượng.
Việc ROE có sự tăng trưởng như trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã tăng trưởng đòn bẩy tài chính của họ ở khoảng thời gian này. Đây không phải là một các tốt với DN. Khi sử dụng đòn bẩy tài chính, DN có nguy cơ gặp tình trạng kiệt quệ tài chính, dẫn đến nhiều hệ lụy xấu cho doanh nghiệp.
1655732688320.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản ở kỳ hiện tại là Tài sản cố định và Phải thu ngắn hạn. Với Tài sản cố định, khoản mục này có xu hướng giảm nhẹ trong kỳ vừa qua, ở Phải thu ngắn hạn, khoản mục này thể hiện xu hướng ngược lại trong cùng thời điểm.
1655732810417.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm so với kỳ trước đó. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn so với ngành. Doanh nghiệp cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn của mình.
1655732874915.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Tuy nhiên, khi so sánh với mức khấu trong cùng khoảng thời điểm này, mức chi đầu tư nằm ở mức rất thấp so với số chi phí đã được trích.
1655732930260.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng khá đáng kể trong kỳ vừa qua, xu hướng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư cùng tham gia góp vốn vào doanh nghiệp.
1655733063135.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại có xu hướng tăng 325% so với kỳ trước đó. Xu hướng tăng trưởng của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1655733117265.png


6. Phân tích ngành nghề
1655733166842.png

HTG nằm trong Top 5% công ty có điểm số cao nhất.
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời tốt. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt. Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán chưa thật sự vững mạnh nhưng dòng tiền tương đối lành mạnh.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) Quý 1/2022:
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại - Thành Công (TCM) Quý 1/2022:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top